Projecten

Afgesloten projecten

Project

Jaar

Plaatselijke acties

Subsidiegevers

Organisatie

Kosten

Plasticfreeproject in Gorom Gorom 2019 eerste fase 2019 fondsenwerving. inkomsten van donateurs.jamverkoop. statiegeldactie Albert Heijn Wilde Ganzen St. Steun voor Oudalan AFOS € 22.970
 
Juni Reparatie 4 oude waterpompen voor Oudalan 2019 jamverkoop, donateursgelden, gift prot.gem dronten geen AFOS ism Stichting Steun voor Oudalan € 6.555
 
Uitbreiding groentetuinen en reparatie van drie waterpompen 2018 Giften van donateurs, verkoop Kreativo, gift van Odd Fellows, Wilde Ganzen, MRC-Holland AFOS ism Stichting Steun Oudalan € 25.500
 
Transportkosten kleding uit kringloopwinkel Leerdam 2018 AFOS geen AFOS ism Stichting Steun Oudalan € 925
 
Project groentetuinen met druppelirrigatiesysteem voor vrouwen in Zoungewaye,gemeente Gorom-Gorom BF 2017 2017 bijdrage AFOS 6.304 en 8.000 inkomsten door jamverkoop/collecten/St. Maartenactie/donateurs/50-jarige bruiloft Wilde Ganzen Stichting Steun voor Oudalan € 14.304
 
Reparatie pui basisschool te Rakisse 2016 Leren voor Leren. Insula College te Dordrecht. giften na overlijden Michel Groen AFOS AFOS € 2.900
 
Voedselhulp Gorom-Gorom 2016 AFOS en Zeewolde-Werelddorp Stichting Steun voor Oudalan € 6.000
 
Zonnepanelen voor vrouwen van ZENA vierde en vijfde deelproject 2015 St. Maartenactie scholen- oliebollenactie prot. kerk- collecten- verkoop jam en huisvlijt- giften- lijfrenteschenking- sponsorloop- kerstmarkt Wilde Ganzen- MRC Holland Foundation AFOS € 43.128
 
Tweede en derde deel project Zonne-energiesystemen uitgevoerd 2014 Giften- Soroptimisten Flevoland- Odd Fellows- Collecte- Jamverkoop- Verkoop op Festival. St. Maartenactie- Leren voor Leren Insula College Wilde Ganzen/ Transfer Solution Leerdam/ MRC Holland Foundation AFOS € 2x 25.704
 
Eerste deel project zonne-energiesystemen voor de gezinnen van ZENA 2013 Boekverkoop door Odd Fellows- St. Maartenactie- Collecte- Jamverkoop-Verkoop plantenstekjes Wilde Ganzen AFOS € 25.704
 

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.