Project

Beknopt nieuws van eerdere projecten. (door Georges Nongkouni, coordinator in Burkina Faso, op 28 januari 2014)(lopend)


Jaar: 2014
Plaatselijke acties: Burkina Faso
Subsidiegevers: xx
Organisatie: xx
Kosten: xx
Omschrijving:

Avondonderwijs op 4 scholen door plaatsing van 12  zonnepanelen per school. Er zijn nu op vier scholen 120 leerlingen bezig met het avondonderwijs, 30 per school.Dit aantal moet nog uitgebreid worden naar op zijn minst 90 leerlingen per school. Er is dus nog werk aan de winkel om dit te realiseren.
De eerste groep leerlingen van Mogtédo zijn in 2011 gestart en zijn nu klaar met hun drie-jarige opleiding. Ze kunnen goed rekenen, lezen,schrijven in mooré en frans. 
Ze  willen nu graag door voor een beroepsopleiding op een opleidingscentrum, maar tot nu toe is dat er nog niet.

De leerlingen willen opleidingen doen op het gebied van naaien, weven (meisjes/vrouwen), de mannen/jongens willen veeteelt en mechaniek (fietsen  repareren e.d.).
De waterpompen in Kalgondin en Yamkom (project 2007 en 2008) doen het prima. Ze worden onderhouden door het geld dat wordt opgehaald voor het gebruik van de waterpomp. Dit regelt de vrouwengroep.
De irrigatiepomp in Rakissé (2006) doet het prima. Hetzelfde principe geldt daar zoals voor het dorp Kuikuighin (zie verslag okt.2013)

 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.