Geschiedenis

Presentatie 50 jaar geschiedenis AFOS

Bovenstaande powerpointpresentatie geeft een duidelijk beeld van de enthousiaste inzet van veel vrijwilligers in de afgelopen 50 jaar.


Stichting AFOS (De Naaste Veraf) bestaat 50 jaar.

AFOS (Actiecomité Flevoland voor OntwikkelingsSamenwerking) is opgericht in 1968. “Alles begon toen in 1968 iemand naar de toenmalige landdrost dr. Otto toestapte met de vraag of het openbaar lichaam een aantal mensen wilde steunen dat zich had aangesloten ten behoeve van het werk voor arme ontwikkelingsgebieden. De landdrost ”toverde” toen  een ambtenaar tevoorschijn, die part-time voor deze zaak werd ingezet. Dat was de start van AFOS” (Jan Aukema).  In 1987 fuseerde AFOS met de stichting De Naaste Veraf.
Een van de doelstellingen was het leggen van contacten tussen Noord en Zuid. In de beginjaren zijn veel belangrijke sprekers  naar de Meerpaal gekomen. Veel acties zijn gevoerd voor diverse ontwikkelingslanden. AFOS werd jarenlang ondersteund door Stichting Welzijn in de persoon van Greet Hettinga.Uit de AFOSjongerengroep is in 1971 de Wereldwinkel ontstaan en in 1973 is er een Amnesty Internationalgroep opgericht. De Sint Maartenactie begon in 1972 i.s.m. de NOVIB. In 1976 werd de AFOScontactgroep opgericht waaraan 27 maatschappelijke organisaties in Dronten deelnamen. Aanvankelijk waren er ook diverse acties in Lelystad. Enkele Lelystedelingen zaten in het AFOS bestuur. Er werden informatieavonden belegd over de wereldvoedselsituatie, apartheidspolitie, kernwapens en discussies over boycot van producten in Chili en Zuid- Afrika. In de Meerpaal vond een aantal keren de start van de landelijke vredesweek plaats i.s.m. NOVIB, IKV en PAX.
Veel support vanuit de CHLS, nu AERES, door docenten en studenten. USRA hield in 1983 een grote stepactie. Vanwege het 25 jarig bestaan stepten 12 studenten van Parijs naar Dronten. De CAH was actief in de Goededoelenweek en de nieuwjaarsbijeenkomst van docenten. Kerken, serviceclubs,  scholen en particulieren en acties door mensen buiten Dronten zorgden er voor dat AFOS deze 50 jaren elk jaar weer een bijdrage kon leveren aan een zinvol project.
De gemeente gaf van 1980 tot 1995 een bijdrage van ƒ 50.000 om de bewustwording te bevorderen van de Flevolandse bevolking en om de projecten in ontwikkelingslanden te steunen. Er werden muziek-en theateroptredens georganiseerd in de Meerpaal. AFOS was met informatie en cadeauartikelen present op de Welkomstmarkt, Koninginnedag, Meerpaaldagen, de Dag van de Kunst en Maker, WAKweek en Suikerfeest en het Full Color festival te Kampen.
Uiteindelijk is het doel van de stichting om het werk overbodig te maken, maar zover is het helaas nog niet. Nog steeds steunt AFOS ontwikkelingsprojecten. Wilde Ganzen is een trouwe subsidiegever en geeft  50% bovenop de opbrengsten van de giften en acties. De focus ligt vanaf het begin op kleinschalige plattelandsprojecten, water- en voedselzekerheid, onderwijs en gebruik van duurzame energie, projecten vooral gericht op de verbetering van de leefomstandigheden en kansen voor de toekomst voor vrouwen en kinderen.
Op zaterdag 22 september hield AFOS van 11.00 uur tot 15.30 uur in Open Hof een feestje voor donateurs, belangstellenden en oud-bestuursleden. Daar werd ook de geschiedenis van AFOS een onderwerp van gesprek zijn. Bekijk voor meer informatie over de geschiedenis van AFOS de powerpointpresentatie  op deze website. 
                                
Terugblikken op 50 jaar AFOS geschiedenis.

Enkele persoonlijke herinneringen van oud-bestuursleden/actievoerders

"Mijn naam is Jan Aukema (1941) en ik zat van 1970-1993 in het bestuur van Afos, deels als secretaris,deels als voorzitter. Het begon bij de start van mijn baan als docent aan de Agrarische Hogeschool,
toen de CHLS genoemd. (nu AERES) Een student, die zelf als vrijwilliger in een ontwikkelingsland had gewerkt, vroeg me om bestuurslid van Afos te worden. Met mijn Wageningse opleiding,
mijn gereformeerde achtergrond en mijn belangstelling voor de tropen, was dat geen vreemde vraag.
Wageningen en landbouw is gelijk aan internationaal gericht zijn. Ik zei ja en ben er 23 jaar gebleven.Het gevolg was dat er vrij veel landbouwthema’s op de agenda kwamen te staan. Het paste ook bij het
plattelandskarakter van Dronten.
Wat leverde dat werk voor Afos allemaal op, vraag ik me nu terugblikkend af. Ja, er is voor veel meer dan een miljoen euro in totaal bij elkaar geharkt voor ontwikkelingsprojecten. Ja, het heeft soms wel
heel veel energie gekost, soms was het bijna een bijbaan. Ja, ik vond dat het zinvol was om te doen, je leeft tenslotte op deze aarde om die een beetje beter achter te laten, dan die was. Ja, er was soms
aardig wat negatiefs aan reacties en tegenwerking, dat hoorde er kennelijk bij. Het was soms trekken aan een dood paard, zoals ze dat in de landbouw noemen. Maar het was ook leuk omdat je heel veel
interessante, boeiende mensen tegen kwam, die je anders nooit had ontmoet. Directeur Henk van Harten van de Agrarische Hogeschool gaf alle ruimte voor de nevenactiviteiten van Afos en vaak kon
ik mijn lessen koppelen aan wat ik voor Afos deed. Of kon ik de school inschakelen voor thema’s of die gebruiken om contacten te leggen. Een aantal studenten vertrokken ook naar ontwikkelingslanden.
Bestuurders van CHLS waren soms topmensen in de politiek. Het bezig zijn met de wereldvoedsel problematiek heeft na mijn pensioen ook geleid tot heel veel reizen naar de tropen. Dan komen
andere werelden en andere mensen dichtbij sprankelend tot leven. Ik ben net terug van een reis naar Uganda, waar twee oud studenten en een oud schoolgenoot samen aan meer dan 250 mensen
werkgelegenheid bieden. Wat kun je beter verzinnen dan dit om een vluchtelingenstroom richting Europa te voorkomen? Dit is niet praten, maar poetsen. Ik merkte onlangs verder dat Dronten bij
landelijke ontwikkelingsorganisaties zoals Novib, Simavi, IKV, Pax, Cordaid, ICCO, Wilde Ganzen en Edukans nog steeds aardig bekend is, vanwege de vele groepen in Dronten op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking. Afos heeft daar een duidelijke rol in gespeeld."


Anneke Mulder schrijft ons over de "fase-Lelystad":

"Voor mij begint de geschiedenis van AFOS zo ongeveer in 1972 en alle vergaderingen met een zeer klein aantal Lelystedelingen bij Greet Hettinga leidden toen tot de landelijke manifestatie “De macht van Europa” in de Meerpaal op 2-9- 1972!  In 1972 steunde AFOS
een project in West- Kameroen.
Overigens is er toen een samenwerking met het Interkerkelijk Vredesberaad tot stand gekomen en ook in de periode Lelystad speelde dat een aanzienlijke rol, samenwerking met I.K.V. en de ZIJP. Destijds onder voorzitterschap van dhr. Suidgeest.
Op 20-1-1973 werd Wies van Tooren voorzitter; zij had 7 jaar in Uganda gewerkt en gewoond.  Er waren maar een paar mensen uit Lelystad lid van Afos en ook werd
een medewerker van de ZIJP “ter beschikking gesteld”.
AFOS moest dus in Lelystad meer bekendheid krijgen en er vonden een aantal acties in 1973 plaats, nogmaals om te benadrukken veelal in samenwerking met het IKV, de ZIJP, het Cultureel Werk (beroepskrachten).
mei 1973 : De tentoonstelling arm: rijk is geen verhouding en het wereldhandelsspel werd in
het Stadskantoor opgesteld en gespeeld door zowel
de toenmalige Adviesraad ; de expositie (fototentoonstelling van de Novib) werd druk bezocht en ook scholen deden mee aan het wereldhandelsspel,
hetgeen een goed inzicht in de wereldverhoudingen gaf.
In de Kletscorner (buurthuis) werd gesproken over steun aan de Vietnamakties door Afos en in het Jeugdcentrum Bodewi (boven de winkels) werd de eerste vaste Wereldwinkel geopend (ook met medewerking van Afos).
Wat ik me herinner kwamen destijds de eerste Marokkaanse werkers naar Lelystad en werden in
de kletscorner geintroduceerd, dit ook in samenwerking Afos en cultureel werk.
Wij zamelden geld in via de Novib potjes! En nodigden sprekers uit. Destijds was dhr. A. Knevel namens de ZIJP in Afos vertegenwoordigd alsmede ook de heer Montanus.
Zelf waren we al actief bij de manifestatie in Dronten en daarna bij alle akties.
Vanaf 1974 zijn wij naar het buitenland vertrokken en over het vervolg heb ik geen info.
Wat mijzelf betreft : ik ben als medewerker van de ZIJP al in 1971 benaderd door de heen Mink en Montanus,
In 1972 veel vergaderingen bijgewoond en actief betrokken geweest ( soort actievoerders in die tijd),
Dit gold ook voor mijn echtgenoot Wim Mulder. Er was toen ook een actie : “Ier kom hier”, samenwerking Dronten/Lelystad om ouderen uit Belfast een weekje “geen oorlog” te bezorgen".
 
Meer details over deze 50 jaar staan in het jaarverslag 2017 op pagina Publiciteit van deze website.
 

 

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.