Bestuur/Contact

Bestuur

Voorzitter

vacant

 

 

 

 

 Penningmeester/
Secretaris

André Nicolaï
diarca@solcon.nl 

 

 

 

 

 

 

Joke Vlierman

 

 


Ditta Nicolaï-Molenaar
Contactpersoon fondsenwerving
da.nicolai@solcon.nl
 

 

v.d. Hamlaan 7 

 

Rita Pruim 

 


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.