Bestuur/Contact

Bestuursleden

Voorzitter                vacant

Secretaris/penningmeester
André Nicolaï  diarca@solcon.nl 

notuliste
Rita Pruim

Joke Vlierman

contactpersoon Burkina Faso
Ditta Nicolaï-Molenaar da.nicolai@solcon.nl 


 

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.