Inkomsten

De inkomsten voor Afos komen uit:
  1. De jaarlijkse Sint Maartenactie in de gemeente Dronten op de basisscholen                
  2. Vrijwillige bijdrage van donateurs
  3. Giften                                                                                      
  4. Collectes
  5. Actieopbrengsten in samenwerking met serviceclubs, kerken en scholen
  6. Bijdragen van sponsoren
  7. Verkoop van kunstnijverheid uit derdewereldlanden
  8. Verkoop van zelfgemaakte jam
  9. Subsidies                             
  
ANBI                                                         
De Belastingdienst heeft stichting AFOS met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een zogenaamde "Algemeen Nut Beogende Instelling".

Dit betekent dat donaties, giften, schenkingen en legaten vrijgesteld zijn van schenkings- en successierechten.
Dit betekent ook dat donaties, giften en schenkingen aan AFOS aftrekbaar zijn van het inkomen/de winst voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.


Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.