Publiciteit

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013


25 september 2021: Informatiemiddag voor de vrijwilligers van de boekwinkel van Odd Fellows te Dronten

6 afgevaardigden mochten op uitnodiging van het bestuur van Odd Fellows vertellen over de goededoelen waarvoor zij eerder al een gift hadden ontvangen.
Deze bijeenkomst werd gehouden op het terrein van het Mechanisch Erfgoed Centrum te Dronten.
Na een korte uitleg over de projecten ontvingen de 6 organisaties elk nog eens, als verrassing, € 200. Daarna was er gelegenheid om bij de diverse tafels langs te gaan om indien gewenst nog wat meer voorlichting te krijgen.14 juli 2021  Piet Stam overlijdt onverwacht aan een ernstige ziekte. 
Vanaf 2003 tot december 2020 was Piet voorzitter van stichting AFOS in Dronten. Piet deed sinds zijn pensioen in 1996 veel als vrijwilliger in Zeewolde en kwam door Zeewolde Werelddorp  in aanraking met projecten in Burkina Faso. Vanaf 2000 combineerde hij dit vrijwilligerswerk in Zeewolde met het voorzitterschap van stichting AFOS. Beide stichtingen steunden projecten in Burkina Faso. Zo organiseerde Piet 1x in de vier jaar onder andere de Grote Scholenacties om geld in te zamelen voor het Afrikaanse land Burkina Faso. Hij probeerde altijd mensen te helpen, vertellen zijn kleindochter en een vriendin. 
De video is gemaakt door Maarten Groeneweg journalist bij de Lokale Omroep Zeewolde en Omroep Flevoland.

https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/nieuws-uit-zeewolde/piet-stam-zette-zich-vol-in-voor-anderen
  

April 2021 Voorzitter Piet Stam neemt afscheid van AFOS en ontvangt twee pruimenboompjes voor zijn jarenlange enthousiaste inzet.
  


Maart 2021
Nieuw Project voor de komende 2 jaar:  2021 en 2022
Van  onze contactpersoon 
Geachte ondernemer,


Wist u dat u als duurzame ondernemer in de biologisch-dynamische sector, met uw keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen het directe verschil kan maken tussen een uitzichtloze situatie en duurzaam toekomstperspectief?

Graag vertel ik u hier meer over.  
Als contactpersoon van de stichting Steun voor Oudalan werf ik fondsen voor tuinbouwprojecten in de provincie Oudalan, gelegen in de Sahelregio, in Burkina Faso, West Afrika. Deze provincie kampt met droogte, klimaatverandering, armoede en een groot vluchtelingenprobleem. Onze stichting werkt sinds 2016 samen met een lokale organisatie die samen met de bevolking de leefbaarheid in de provincie tracht te verbeteren.   
Een veelbelovende methode die wij willen toepassen in onze projecten is die van agroforestry en agro-ecologie. Deze methode combineert duurzame land- en tuinbouw met fruitteelt en bosbouw en is dé oplossing om de kale droge regio te vergroenen en de uitgeputte bodem te herstellen. Juist ook omdat dit een duurzaam inkomen geeft aan de bevolking is er veel draagvlak voor. Bij deze methode worden bomen geplant in de akkers. De voordelen zijn groot; de bomen geven schaduw over de gewassen en voorzien het vee van loof. De groente en fruit verbetert de voedselzekerheid in de regio waar groente en fruit nu nog schaars zijn.  Het helpt de vluchtelingen aan een inkomen waardoor zij niet meer het veld in zullen gaan om bomen te kappen voor brandhout. Groentetuinen worden met organische mest en compost en natuurlijke bestrijdingsmiddelen verbouwd. De teelttechnieken voorkomen dat de bodem uitgeput raakt en zorgen jaar na jaar voor een goede oogst.

Bij de provincie hoofdstad Gorom-Gorom zijn veel vluchtelingen gevestigd die de laatste jaren zijn gevlucht voor geweld in de regio. Juist voor deze groep willen wij weer een toekomstperspectief creëren. In eerste instantie is er 1 ha grond beschikbaar voor 100 gezinnen. Zij zullen de moestuinen aanleggen en er zullen fruitbomen worden geplant en bomen die de bodemstructuur verbeteren. Na twee jaar draait dit project volledig zelfstandig dankzij de landbouwexperts die het project begeleiden. Echter voordat er gestart kan worden is er een startkapitaal nodig die de aanleg van de tuinen met omheining en waterbronnen mogelijk maakt.  
Hiervoor ben ik op zoek naar Nederlandse bedrijven in de fruitteeltsector en de biologsich dynamische sector die gezamenlijk dit agroforestery  project financieel willen mogelijk maken. Voor dit project vraag ik u of uw bedrijf zich in het kader van MVO gedurende minimaal twee jaar wil verbinden aan dit project? Als stichting werken wij direct samen met de uitvoerende experts en de lokale bevolking. Hierdoor kunt u de directe impact van uw bijdrage volgen ondanks de fysieke afstand. U kunt foto’s en filmpjes op uw website en sociale mediakanalen plaatsen. Ook willen wij lokale pers betrekken en aandacht vragen hiervoor op platforms over duurzaamheid en landbouw. Wij richten ons op de fruitteeltsector en de biologisch-dynamische landbouwsector om dit project financieel te kunnen bekostigen omdat wij denken dat deze sectoren van nature een verbinding voelen met dit project.  
Goed om te weten is dat Stichting Wilde Ganzen op alle ingezamelde middelen 50% premie zal schenken. Dit maakt uw bijdrage 1,5 keer zoveel waard! 
Graag zou ik in een gesprek meer informatie over de inhoud en de kosten verstrekken en samen de mogelijkheden verkennen of en hoe uw bedrijf mee wil doen met dit mooie project. 
We hopen in juni te kunnen starten met de uitvoering van het project, daarom hoop ik snel uw reactie te mogen vernemen.  
Met vriendelijke groet,
 
Dianne Nicolai
Contactpersoon Stichting Steun voor Oudalan
Tel: 06 16778113
          


December 2020 Uit de Nieuwsbrief van Solar Cooking Nederland-KoZon.
Burkina Faso - Vijf vrouwen getraind in Gorom Gorom
Hassane Cissé is projectcoördinator van Association Dagnal Roobé (ADR) in Gorom Gorom in het noorden van Burkina Faso. Hij werkt veel met vrouwengroepen. Gorom Gorom ligt in een zeer kwetsbaar gebied. De politieke situatie is er op dit moment gespannen. Door veelvuldige aanslagen trekken vluchtelingen uit de hele regio naar de stad en is het inwonertal van Gorom Gorom verdubbeld. Hierdoor wordt er een groot beroep gedaan op de toch al schaarse natuurlijke hulpbronnen van de stad: er is een groot tekort aan water en hout. De omgeving van Gorom Gorom wordt steeds kaler, hout om te koken is er bijna niet meer. Toen Hassane hoorde dat HSB, een van onze partner-organisaties in Burkina Faso, bezig was met zonnekoken, zag hij een kans voor de vrouwengroepen van ADR. Hassane ging op bezoek bij HSB in Pabré en dit bezoek mondde uit in een 3-daagse training van 5 vrouwen van ADR begin november 2020. De training werd georganiseerd door HSB en gefinancierd door onze stichting met een geoormerkte donatie van Soroptimisten Utrechtse Heuvelrug. De vrouwen waren zeer enthousiast en konden aan het eind van de training goed vertellen 4 hoe de verschillende zonnekookproducten (Cookit, zonnebox en hooimand) gebruikt kunnen worden. Zij gaan nu demonstraties geven in Gorom Gorom om het gebruik van zonnekookproducten te promoten en de verkoop ervan te stimuleren.

Kerstactie voor Oudalan

Geef vrouwen in Burkina Faso hun ecologische moestuin! 
 


 
Dit is Aisha. Aisha woont in de provincie Oudalan, in de Sahelregio van Burkina Faso, één van de armste gebieden in de wereld. Ze heeft haar dorp vorig jaar moeten ontvluchten voor geweld en woont nu in de provinciestad Gorom-Gorom met haar man en kinderen.
Aisha is voor haar bestaan afhankelijk van landbouw en veeteelt.  Maar de moestuin die zij had in haar dorp heeft zij achter moeten laten.
De provincie Oudalan kampt al jaren met extreme droogte. De woestijn rukt op en de bodem is uitgeput. Het vee scharrelt rond naar eten dat er niet is. Door het extremistisch geweld van de afgelopen jaren zijn er vele vluchtelingenkampen ontstaan. Op zoek naar onderdak en eten worden spaarzame bomen gekapt voor hout om op te koken en voor de verkoop. Er vindt hierdoor een enorme kaalslag plaats. 

Dit kan zo niet langer! Tijd voor meer groen, voedsel en inkomen.

Stichting Steun voor Oudalan werkt samen met partnerorganisatie Dagnal Roobe aan een project voor duurzame vergroening. Volgens de principes van agro-ecologie zullen groentetuinen worden aangelegd in Gorom-Gorom waar het veilig is. Er worden bomen geplant, de bodem wordt hersteld en alleen organische gewasbescherming en bemesting worden gebruikt. De tuinen zijn bedoeld voor de vrouwen van Gorom-Gorom en de vluchtelingenvrouwen. Zij krijgen zo samen de mogelijkheid gewassen te kweken en met de verkopen een zelfstandig bestaan op te bouwen.

De grond is er al. Wat we missen is de omheining en water.

Dagnal Roobe geeft de vrouwen de beschikking over een hectare braakliggende grond. De experts van APAF (een vereniging voor promotie van agroforestery) helpen met de techniek. Om te kunnen beginnen is er een omheining en een waterpomp nodig. Met jouw bijdrage gaan die voorzieningen er komen! Dan kan er in het nieuwe regenseizoen, in juli 2021, worden gestart met de eerste groep van 30 vrouwen. Het streven is om uiteindelijk 100 vrouwen zoals Aisha hun eigen stuk grond van 100m2 te geven. Zo hebben zij weer kans op een toekomst en de natuur heeft kans op herstel. 
Voor een structurele bijdrage of meer informatie kun je terecht op onze website www.steunvooroudalan.com.
Iedere gift is van harte welkom. Stichting Steun voor Oudalan werkt met vrijwilligers en je geld komt daar terecht waar jij het voor bedoeld hebt.  Namens Aisha en de vrouwen van Oudalan bedankt!


December 2020 Nieuwsbrief AFOS 2020

29 augustus 2020 Boomplantdag in Gorom Gorom 30 augustus 2020cvkempen   bestuurslid van stichting steun voor oudalan.

Documentaire maker Seidou Samba Touré maakte in 2018 een filmpje voor de NPO over plastic afval in Gorom Gorom, Burkina Faso. In dit filmpje heeft een medewerker van ADR de hoofdrol. Moussa werpt zich al lang vrijwillig op als schoonmaker van de stad, met name rond de markt. 

Plastic afval, Moussa's strijd 04


 

MER DE SOIF Steun Voor Oudalan film F3 2019

Documentairemaker Seidou Samba Touré maakte een prachtige film over de impact van klimaatverandering op de Sahelregio van Burkina Faso. De film is geschoten in de regio Oudalan, waar wij actief zijn en laat bewoners van die regio aan het woord.


 

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.