FondsenwervingWilde Ganzen
.
AFOS werkt nauw samen met stichting Wilde Ganzen. Deze stichting helpt mensen helpen. Zij stellen mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Zij werven fondsen en leveren kennis en begeleiding. Samen met betrokken Nederlanders, doen zij dit al meer dan 50 jaar zonder onderscheid te maken naar religie, taal, ras of geaardheid. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 projecten succesvol afgerond. Na goedkeuring van het ingediende projectvoorstel voegt Wilde Ganzen 50% toe aan de actieopbrengsten. AFOS heeft sinds 1994 voor veel projecten subsidie ontvangen.  www.wildeganzen.nl
Turing Foundation 
De Turing Foundation is een erkend Nederlands Goede Doelen-fonds dat haar gelden o.a.gebruikt om: kinderen en jongeren onderwijs te laten volgen. AFOS heeft in 2010 subsidie ontvangen voor het project
Zonnepanelen voor vier scholen in Burkina Faso. www.turingfoundation.nl

Marthe van Rijswijck Foundation  
De Marthe van Rijswijck Foundation richt zich met name op het verlenen van financiële steun aan duurzame ontwikkelingshulp ten behoeve van kansarme kinderen over de hele wereld.  AFOS heeft in 2010 subsidie ontvangen voor het project Zonnepanelen voor vier scholen in Burkina Faso. www.mvrf.nl


Triodos Foundation 
De Triodos Foundation richt zich op de thema’s biologische landbouw, duurzame energie, kunst en cultuur, dierenwelzijn, armoedebestrijding en solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden. AFOS heeft in 2010 subsidie ontvangen voor het project Zonnepanelen voor vier scholen in Burkina Faso.www.triodos.com

MIVA                                                                                            
AFOS heeft in 2008 subsidie ontvangen voor het project 26 karren met ezels en watervaten voor het dorp Kalgondin in Burkina Faso. www.miva.nl MRC Holland Foundation is opgericht in 2011 en heeft als doel een bijdrage te leveren aan een betere wereld door financiële ondersteuning aan verschillende projecten, wereldwijd. De focus is gericht op vrouwen, kinderen, onderwijs en behoud van de natuur, in ontwikkelingslanden. Voor meer informatie. www.mlpa.com
In 2014, 2015 en 2016 mocht AFOS € 5.000 ontvangen voor de lopende projecten zoals het zonnepanelenproject voor de vrouwen van ZENA en het groentetuin/druppelirrigatieproject voor de vrouwen van het dorp Yamkom.

  Odd Fellows boekwinkel Dronten – Odd Fellows Boekwinkel  Odd Fellows Dronten  Giften ontvangen vanaf 2011.

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.