Project

Samenwerking tussen AFOS en Stichting Steun voor Oudalan 2018(lopend)


Jaar: 2018
Omschrijving: In 2016 is AFOS gestart met de hulp aan Stichting Steun voor Oudalan. Te beginnen met de noodhulp voor voedsel en vervolgens door een bijdrage te leveren aan het grote project voor water-en voedselzekerheid. De provincie Oudalan ligt in het noorden van Burkina Faso. De bevolking heeft te maken met grote droogte. Om hier iets aan te doen werden er kunstmatige meertjes gegraven en groentetuinen met een druppelirrigatiesysteem aangelgd voor de vrouwen uit Gorom Gorom (hoofdstad van de provincie) en omgeving.
Grote fondsen in Nederland en Wilde Ganzen hebben eveneens een forse bijdrage geleverd zodat dit project, gedragen en uitgevoerd door de plaatselijke bevolking, de leefomstandigheden sterk verbeteren, 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.