Projecten

Afgesloten projecten

Project

Jaar

Plaatselijke acties

Subsidiegevers

Organisatie

Kosten

Zonnepanelen voor vrouwen van ZENA vierde en vijfde deelproject 2015 St. Maartenactie scholen- oliebollenactie prot. kerk- collecten- verkoop jam en huisvlijt- giften- lijfrenteschenking- sponsorloop- kerstmarkt Wilde Ganzen- MRC Holland Foundation AFOS € 43.128
 
Tweede en derde deel project Zonne-energiesystemen uitgevoerd 2014 Giften- Soroptimisten Flevoland- Odd Fellows- Collecte- Jamverkoop- Verkoop op Festival. St. Maartenactie- Leren voor Leren Insula College Wilde Ganzen/ Transfer Solution Leerdam/ MRC Holland Foundation AFOS € 2x 25.704
 
Eerste deel project zonne-energiesystemen voor de gezinnen van ZENA 2013 Boekverkoop door Odd Fellows- St. Maartenactie- Collecte- Jamverkoop-Verkoop plantenstekjes Wilde Ganzen AFOS € 25.704
 
Bouw van 2 Lerarenwoningen en 6 zonne-energiesystemen voor alle lerarenwoningen in Rakisse 2012 Gift Odd Fellows - Verkoop van planten en jam - Actie goede Doelenweek studenten CAH- St. M. actie Wilde Ganzen en Turing Foundation AFOS € 35.200
 
Zonnepanelen en schoolmeubilair voor school in dorp Toba 2012 Verkoop plantenstekjes - Verkoop jam - actie Insula College Dordrecht - actie basischool De Wilgenhoek in Leerdam Gift Rotary Swarthmore - Marthe v Rijswijck Foundation AFOS € 15.424
 
Voedselhulp voor dorp Toba 2012 donateurs - collecte giften van particulieren AFOS € 4.600
 
Zonnepanelen voor 4 scholen 2011 Sint Maartenactie Collecte Giften Wilde Ganzen - Marthe v Rijswijck Foundation - Stichting Weeshuis te Nijkerk - Triodos Foundation AFOS € 33.770
 
3 lerarenwoningen voor Mogtedo 2010 Sint Maartenactie Bazar Open Hof- Collecte in kerken en particuliere giften- verkoop jam en artikelen uit Burkina Faso Wilde Ganzen en NCDO AFOS € 31.258
 
Graanbank voor de12 dorpen van ZENA 2009 giften van donateurs/ verkoop op o.a. het Full Colorfestival te Kampen uit eigen middelen van AFOS AFOS € 7.992
 
Schoolbanken en Kasten voor school in Mogtedo 2009 Sint Maartenactie/ Collecte / Giften/ Verkoop op markten van jam en artikelen uit Burkina Faso Wilde Ganzen AFOS € 6.515
 

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.