Project

reparatie kapotte waterpomp(afgerond)


Jaar: 2019
Plaatselijke acties: xx
Subsidiegevers: xx
Organisatie: AFOS
Kosten: € 2400
Omschrijving: Snelle reparatie kapotte waterpomp om crisissituatie te voorkomen. Door de enorme toeloop van vluchtelingen wordt er door veel meer mensen gebruik gemaakt van de pompen. In plaats van 500 mensen zijn er nu 2000 afhankelijk van schoon water van een en dezelfde pomp. Het is een ramp als een pomp kapot gaat. Gelukkig was AFOS in staat het bedrag te doneren wat nodig was voor de reparatie.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.