Project

Agroforestryproject in Ziniaré door Stichting Steun voor Oudalan BF en Voedselhulp aan vluchtelingen in Gorom Gorom(lopend)


Jaar: 2022
Plaatselijke acties: info door AFOS aan donateurs, jamverkoop, inrichting etalage Odd Fellows
Subsidiegevers: o.a. Wilde Ganzen, Odd Fellows Dronten
Organisatie: AFOS ondersteunt St.SVO met giften door donateurs Wilde Ganzen subsidieert de opbrengst met 100%
Omschrijving: Door o.a. een gift van AFOS en 100% subsidie door Wilde Gaznen is het eerste deel van het Agroforestryproject in Ziniaré een feit. 100 vrouwen profiteren reeds van deze ha met omheining waar zij groente kunnen verbouwen. Ook kon er half juni voedselhulp worden gegeven aan vluchtelingen in het noorden van Burkina Faso, in de provincie Oudalan. (280 zakken rijst van 25 kg) 
Door de toenemende gewelddadige acties van terroristen is het werken aan het project in Gorom-Gorom moeilijk en gevaarlijk. Daarom is ADR een nieuw project begonnen, iets ten noorden van de hoofdstad Ouagadougou in Ziniaré, waar het nog betrekkelijk rustig is. 
1 ha is inmiddels aangekocht en in berdrijf. De watervoorziening gaat dmv een solar waterpomp. Voor een solarwaterpomp voor nog 2 aangekochte ha moeten de financiën nog rond komen. Wilde Ganzen wil ook voor dit project ook 100% subsidie geven.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.