Project

Juni Reparatie 4 oude waterpompen voor Oudalan(afgerond)


Jaar: 2019
Plaatselijke acties: jamverkoop, donateursgelden, gift prot.gem dronten
Subsidiegevers: geen
Organisatie: AFOS ism Stichting Steun voor Oudalan
Kosten: € 6.555
Omschrijving: Vanwege de klimaatverandering heeft deze Sahelprovincie steeds grotere problemen met de watervoorziening voor mens en dier.
Daarbij komt nog de toename van de bevolking door de vluchtelingenstroom uit de grensgebieden. Terroristische aanslagen door jihadistische groeperingen hebben al veel doden veroorzaakt. Mensen zoeken een veilig heenkomen bij familie in de stad Gorom Gorom, de hoofdstad van de provincie Oudalan.
De partnerorganisatie in Burkina Faso van AFOS en St.Steun voor Oudalan, Dagnal Robe, probeert met hulp uit Nederland veel oude kapotte pompen te repareren en nieuwe pompen te installeren. 
In juni 2019 zijn er 4 pompen gerepareerd. AFOS heeft daarvoor een bijdrage van € 4.800 geleverd en St. Steun voor Oudalan € 1.755.
 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.