Project

reparatie drie kapotte waterpompen(afgerond)


Jaar: 2020
Plaatselijke acties: /collectes/ Sint Maartenactie /kerstmarkten
Subsidiegevers: Wilde Ganzen / AFOS / St Steun voor Oudalan / Stichting Transfair
Organisatie: Steun voor Oudalan
Kosten: € 7547
Omschrijving: Steun voor Oudalan en Association Dagnal Roobe hebben gezamenlijk een project aangevraagd bij Wilde Ganzen. Dit is  goedgekeurd door Wilde Ganzen wat betekent dat zij 1/3 deel betalen van de kosten. Het gaat om reparaties van 3 waterpompen in de stad Gorom-Gorom. Dit komt ten goede aan de lokale bevolking maar ook aan de vele ontheemden die een veilig heenkomen zoeken. Normaal maken zo’n 500-1000 mensen gebruik van een waterpomp maar nu zijn dit er meer dan 2000. De stad is in een jaar tijd meer dan verdubbeld in inwoneraantal, van 20.000 personen naar meer dan 40.000 mensen en dit aantal groeit elke dag. De laatste tijd zijn er veel aanslagen gepleegd in dorpen op het platteland in het noorden met vele slachtoffers. Dat doet mensen ertoe besluiten naar de regionale steden te vluchten, waaronder Gorom-Gorom. De hete tijd breekt binnenkort aan en er zal een enorm watertekort en voedseltekort zijn in de stad. Er lijkt helaas nog geen noodhulp op gang te komen.   
We hopen dat we met de middelen die we bij beide stichtingen kunnen werven uiteindelijk 6 waterpompen kunnen repareren in de komende 6-10 maanden.
Dit betreft dus de eerste aanvraag. De totale kosten zijn € 7547.  Wij als PI’s moeten daarvan € 5031,33 werven.
Mei  2020.. Sneller dan verwacht kon dit project worden afgesloten. 
   
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.