Project

Voedselhulp Gorom-Gorom(afgerond)


Jaar: 2016
Subsidiegevers: AFOS en Zeewolde-Werelddorp
Organisatie: Stichting Steun voor Oudalan
Kosten: € 6.000
Omschrijving: In augustus 2016 werd er vanuit het noorden van Burkina Faso een noodoproep gedaan aan AFOS om voedselhulp te bieden aan de allerarmsten in de gemeente Gorom-Gorom, gelegen in de provincie Oudalan. Vanwege grote droogte was er gebrek aan voedsel ontstaan. AFOS en Zeewolde-Werelddorp zijn de meest behoeftigen, zoals oude mensen, vrouwen zonder partner en kleine kinderen te hulp gekomen door eenmalig een bedrag over te maken aan de stichting in Oudalan die verantwoordelijk was voor de verdeling. Dit project was binnen enkele weken afgerond. Er konden 1500 mensen van voedsel worden voorzien. 
  
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.