Project

Plasticfreeproject in Gorom Gorom 2019 eerste fase(afgerond)


Jaar: 2019
Plaatselijke acties: fondsenwerving. inkomsten van donateurs.jamverkoop. statiegeldactie Albert Heijn
Subsidiegevers: Wilde Ganzen
Organisatie: St. Steun voor Oudalan AFOS
Kosten: € 22.970
Omschrijving: AFOS steunt op dit moment  een project van `Stichting Steun voor Oudalan` in het noorden van Burkina Faso waar de mensen omkomen in het plastic zwerfafval. De gemeente daar en de bevolking willen er heel  graag iets aan doen, maar hebben de financiële middelen niet om materiaal aan te schaffen om de boel te verzamelen en op te ruimen. Recent heeft St. Wilde Ganzen het ingediende project, wat voor de eerste fase € 22.970 gaat kosten, goedgekeurd en verleent daarmee 50% subsidie over het bedrag wat AFOS en St. Steun voor Oudalan bijdragen aan dit project. St. Steun voor Oudalan en de lokale partnerorganisatie in Burkina Faso, Dagnal Roobe, werken nauw samen. De provincie Oudalan ligt in het uiterste noorden van Burkina Faso met de stad Gorom Gorom als provinciehoofdstad. De bevolking heeft te kampern met grote droogte. Sinds 2016 is de stichting actief om een betere water-en voedselvoorziening te realiseren. Wilde Ganzen heeft al meerdere keren subsidie verleend om groentetuinen met een druppelirrigatiesysteem aan te kunnen leggen. Deze groentetuinen voorzien in een grote behoefte. Maar helaas ligt de markt vol plastic en van het eens zo schone meer  is niet veel meer over. Dieren eten het afval waardoor hun maag voor een groot deel met plastic wordt gevuld. Kinderen spelen erin. Een probleem voor de gezondheid van mens en dier. De bedoeling is dat de mensen in Gorom Gorom over enige tijd zelfstandig en zonder financiële steun in staat zullen zijn om dit probleem aan te pakken. Jongeren zullen hiermee een salaris verdienen. Dit voorkomt dat zij weg zullen trekken uit hun geboorteland om elders hun heil te zoeken. In deze opbouwfase is echter onze hulp onmisbaar. Voorafgaand aan het projectvoorstel heeft er een onderzoek plaatsgevonden door enquêteurs in Gorom Gorom. AFOS heeft hiervoor € 2.287 bijgedragen in de kosten.
         
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.