Projecten

Afgesloten projecten

Project

Jaar

Plaatselijke acties

Subsidiegevers

Organisatie

Kosten

Lerarenwoningen in het dorp Gaongho 2009 scholenactie in Nieuwendijk Leerdam Zeewolde en Dronten Wilde Ganzen en NCDO AFOS in samenwerking met Zeewolde Werelddorp 116.482 euro
 
Voedselhulp voor de dorpen van ZENA 2008 nieuwsbrief donateurs donatie kerken en particulieren AFOS 3.000 euro
 
Waterpomp voor dorp Kalgondin en Kuikuighin 2008 Sint Maartenactie op de basisscholen in de gemeente Dronten Wilde Ganzen AFOS 7.500 euro
 
Transportmiddelen voor Kalgondin 2008 Donaties particulieren Sint Maartenactie MIVA AFOS 10.563 euro
 
Moterpomp, graanmolen en zaaigoed voor Rakisse 2008 pariculier initiatief Wilde Ganzen AFOS 5.986 euro
 
Waterpomp voor dorp Yamkom 2007 Sint Maartenactie en Art Festival in Dronten Wilde Ganzen AFOS 10.565 euro
 
Voedselhulp 2007 Verkoop artikelen uit Burkina Faso en jamverkoop xx AFOS 4.978 euro
 
Reparatie van de waterpomp in vier dorpen 2007 Muziekfestival door Lions Dronten Wilde Ganzen AFOS 10.566 euro
 
Reparatie waterpomp in Mogtedo 2006 xx donateurs en giften AFOS 2.900 euro
 
Voedselhulp voor de dorpen van ZENA 2006 collecte donaties en giften AFOS 5.000 euro
 

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.