Nieuws

01-06-2014
1 juni Lise en Rosemarie actief voor Burkina Faso
22-05-2014
Deelname Week van de Amateur Kunst
16-04-2014
Gift Odd Fellows voor zonnepanelen
01-04-2014
logo gewijzigd
25-03-2014
Jaarvergadering 8 april

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.