Nieuws

22-04-2013
Gift Transfer Solutions
22-04-2013
Openbare Jaarvergadering stichting Afos/De Naaste Veraf
26-02-2013
Wilde Ganzen bezoekt projecten in Burkina Faso
04-12-2012
Nieuwsbrief Afos/De Naaste Veraf 2012
04-12-2012
Publicatie Sociaal Cultureel Planbureau

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.