Nieuws

19-07-2018
Kreativo verkoop voor AFOS in Flevomeerbibliotheek
13-06-2018
Gift Odd Fellows voor het water-en groentetuinproject
07-04-2018
De Drontenaar: interview door Gitta Montanus
07-04-2018
Gift door Presbyterian Church
12-03-2018
Aftrap jubileumjaar AFOS

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.