Nieuws lezen

12/03/2018
Aftrap jubileumjaar AFOS
Met het tonen van de 35-jaar oude step, aan één van de oud-docenten van de CHLS (nu AERES),  heeft AFOS een begin gemaakt met het aandacht vragen voor haar 50-jarig jubileum. Deze step werd gebruikt voor de grote stepactie in 1983 door de jubilerende studentenvereniging USRA. 12 studenten stepten om beurt van Parijs naar Dronten. Deze stepactie bracht ƒ 14.000 op voor de projecten van De Naaste Veraf. In het werkcomité van De Naaste Veraf was ook AFOS vertegenwoordigd. In 1987 fuseerden AFOS en De Naaste Veraf. Kijk voor meer informatie op de pagina Publiciteit van deze website. Het jaarverslag 2017 staat ook op deze pagina.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.