Nieuws lezen

15/07/2014
Gift aan AFOS vanwege 80ste verjaardag
Op 12 juli vierde een inwoonster in Dronten haar 80ste verjaardag in familie en vriendenkring. Geen cadeaus, maar een gift voor de zonnepanelen in Burkina Faso was haar wens.
Het werd een prachtige dag met een opbrengst voor AFOS van € 810, =.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.