Project

Zonnepanelen voor vrouwen van ZENA vierde en vijfde deelproject(afgerond)


Jaar: 2015
Plaatselijke acties: St. Maartenactie scholen- oliebollenactie prot. kerk- collecten- verkoop jam en huisvlijt- giften- lijfrenteschenking- sponsorloop- kerstmarkt
Subsidiegevers: Wilde Ganzen- MRC Holland Foundation
Organisatie: AFOS
Kosten: € 43.128
Omschrijving: Femmes de ZENA betekent "Vrouwen die solidair zijn". Het is sinds 2003 de naam van onze partner in Burkina Faso. Deze naam hebben zij niet voor niks in het leven geroepen want veel van de projecten worden gedragen door de vrouwen die de projecten beheren. Graanmolens en waterpompen worden onderhouden door de maandelijkse bijdrage die de vrouwen geven aan de penningmeester van de vrouwengroep waar zij lid van zijn. ZENA bestaat uit 12 dorpsgroepen waar de vrouwengroepen onderdeel van uitmaken, dus een dorpsgroep (groupement) bestaat uit een mannengroep en een vrouwengroep.

De vrouwen in de vrouwengroep doen naast het werk op het land en het huishouden altijd nog andere activiteiten om in hun inkomen te voorzien. Veel vrouwen maken dolo, het lokale bier. Of ze laten de rode sorghum kiemen. Dit is weer nodig voor het maken van bier. Ook maken ze karitéboter, een gewild cosmetisch product. Of verkopen ze rijstgerechten of andere eetbare waren etc. etc. De vrouwen werken van 5.00 tot 22.00 uur 's avonds om al hun taken te kunnen doen. Vanaf 18.00 uur is het donker. Er is geen elektriciteit op het erf. Men werkt door met een klein olielampje. De vrouwen moeten nog koken, kinderen wassen en naar bed brengen en de productie loopt     ook gewoon door. De vrouwen die dolo maken werken met grote kruiken met open vuur. Het water/bier is kokend heet en staat uren te koken. De werkomstandigheden zijn erg onveilig want in het donker is de kans op  ongelukken erg groot. Men kan struikelen of stoten tegen de hete kruiken. De vrouwen en hun dochters lopen in de praktijk dan ook vaak ernstige brandwonden op. Ook de kleine kinderen die rondlopen lopen gevaar.De meisjes helpen hun moeders zodra ze oud genoeg zijn.

Helaas zijn er voor plattelandsvrouwen in Burkina Faso weinig opties om hun geld te verdienen, dolo maken grijpen de vrouwen dan ook met beide handen aan om bij te verdienen. De woon- en werkomstandigheden zijn helaas onveilig doordat het donker is. Al in de vergadering van 27 maart 2011 hebben de dorpsgroepen van ZENA besloten om de woon- en werkomstandigheden van de vrouwen te willen verbeteren door verlichting  aan te brengen met hulp van een klein zonne- energiesysteem.

*Projectomschrijving:*
12 vrouwengroepen bestaande uit 30 vrouwen per groep.
Per vrouwengroep krijgen 20 vrouwen een zonne-energiesysteem van 30 watt zonnepaneel met drie lampen die het erf en het huis verlichten.

Doelstelling: Voor de vrouwen van ZENA en hun kinderen: Veilige werkomstandigheden, verlichting van taken, productiever werken en de mogelijkheid voor de oudere kinderen om hun huiswerk te maken in de avonduren.
Bereik: 12 x 20 vrouwen = 240 vrouwen.

Kosten:
  € 480* per systeem x 240 = € 115.200 en  € 5.040 voor training en voorlichting over onderhoud en financieelbeheer voor een periode van drie tot vier jaar in 5 deelprojecten.
Totaal: € 120.240.
Per vrouwengroep: € 10.020.

Zelfstandige uitbreiding naar alle 360 vrouwen op basis van het solidariteitsprincipe:
Elke vrouw betaalt maandelijks 2.500 fcfa ( = € 3,75) op een collectieve rekening. Hiervan wordt een klein bedrag gereserveerd voor onderhoud. De rest wordt gespaard tot er weer een nieuw systeem gekocht kan worden voor een andere vrouw uit de dorpsgroep. Naarmate er meer vrouwen bijdragen zullen steeds meer vrouwen een systeemen kunnen krijgen. Op de langere termijn zullen alle 360 vrouwen een systeem krijgen. De vrouwen kunnen wellicht ook andere creatieve oplossingen aandragen om elkaar te helpen aan een systeem. De onderlinge solidariteit van de vrouwen zal ook zeker tijdens de training een thema zijn. Vanuit de millenniumdoelen 1 en 3 lijkt ons dit een mooi project om voor de vrouwen van ZENA een belangrijke stap te zetten. Gelijke rechten voor vrouwen kunnen volgens ons ook vertaald worden in het verlichten van de taken van vrouwen aangezien mannen deze taken niet hebben in Burkina Faso. Daarnaast zal een hogere productiviteit het inkomen kunnen verbeteren. Het opleidingsniveau van de kinderen kan verbeteren  doordat ze huiswerk kunnen maken in de avonduren.
*Eerder is vermeld dat een zonne-energiesysteem met twee lampen € 300, = kostte. Dit bedrag moest bij aanvang van de projectuitvoering aangepast worden naar € 480, = voor een praktischer systeem met drie lampen, mede door de prijsstijgingen. De eigen bijdrage is in overleg met de vrouwen verhoogd van € 1,50 naar € 3,75 per maand. Dit is mogelijk omdat hun echtgenoten ook profiteren van de lampen en meehelpen de contributie te betalen.

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.