Project

Graanbank voor de12 dorpen van ZENA(afgerond)


Jaar: 2009
Plaatselijke acties: giften van donateurs/ verkoop op o.a. het Full Colorfestival te Kampen
Subsidiegevers: uit eigen middelen van AFOS
Organisatie: AFOS
Kosten: € 7.992
Omschrijving:

De voedsel(graan)bank (project 2009) die is opgezet nadat Afos een aantal jaren voedselhulp had gegeven, is nog steeds in gebruik.
Na de oogst, als de prijzen betrekkelijk laag zijn, wordt er veel graan ingekocht en bewaard in depots. In de periode van schaarste kunnen de mensen die aangesloten zijn bij ZENA  voor een lagereprijs graan kopen dan op dat moment op de markt betaald moet  worden. Dit  wordt  door de dorpsgroepen zelf geregeld onder supervis van ZENA. 

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.