Project

Voedselhulp voor de dorpen van ZENA(afgerond)


Jaar: 2008
Plaatselijke acties: nieuwsbrief donateurs
Subsidiegevers: donatie kerken en particulieren
Organisatie: AFOS
Kosten: 3.000 euro
Omschrijving:

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.