Project

Voedselhulp voor de dorpen van ZENA(afgerond)


Jaar: 2006
Plaatselijke acties: collecte
Subsidiegevers: donaties en giften
Organisatie: AFOS
Kosten: 5.000 euro
Omschrijving:

Door allerei onvoorziene omstandigheden heerst er vaak hogersnood op het platteland. De prijzen voor voedsel stijgen dan zo hoog dat de mensen niet in staat zijn voedsel  te kopen. Vooral in de maanden augustus tot oktober is de nood hoog. In 2006 heeft AFOS bijgedragen door rijst en meel in te kopen.

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.