Project

Schoolgeld voor kinderen in Ouagadougou(afgerond)


Jaar: 2004
Plaatselijke acties: jamproductie en verkoop vanuit eigen tuin
Subsidiegevers: giften van particulieren
Organisatie: AFOS
Kosten: 2.250 euro
Omschrijving:

 Elk jaar wordt het fruit geoogst, schoongemaakt en verwerkt tot jam. De verkoop gebeurt vanuit huis, op de markt of via vrienden en bekenden.

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.