Nieuws lezen

24/09/2015
zomermaanden 2015
Nu de herfst is begonnen kijken we terug op de activiteiten en gebeurtenissen van de afgelopen maanden.
In mei namen we deel aan de WAKweek in de Meerpaal.

In juli begon de fruitoogst en werd er jam gemaakt en verkocht.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            We verloren een enthousiast persoon aan de dood. Michel Groen, docent aan het Insula College te Dordrecht heeft vele jaren het werk van AFOS gesteund, samen met docenten en leerlingen.
Wij zullen hem erg missen.
   
 
In augustus waren we te gast in Hilversum op het kantoor van Wilde Ganzen. Er bestond behoefte bij Wilde Ganzen aan meer persoonlijk contact. We spraken over de samenwerking van AFOS en Wilde Ganzen die al 21 jaar bestaat.
In september werd AFOS genomineerd, met twee andere stichtingen, om mee te werken aan een interview op TV in 2016.
Op 7 september ontving AFOSvoor de tweede maal een gift van € 5.000 van MRC-Holland. Een flink bedrag, waardoor de afronding van het zonnepanelenproject in dit millenniumdoelenjaar dichterbij komt.

 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.