Nieuws lezen

17/10/2013
Eerste deel project Zonnepanelen kan worden uitgevoerd
Op 9 september heeft Wilde Ganzen het bedrag overgemaakt naar Burkina Faso dat nodig is voor de eerste aanschaf van zonnepanelen op de erven van een aantal vrouwen van de organisatie ZENA. Deze vrouwen zullen binnenkort in de avond licht hebben op hun erf. Licht bij hun werkzaamheden voor extra inkomsten, licht om te voorkomen dat kleine kinderen zich branden aan de kookpotten en de vuurtjes, licht voor scholieren om hun huiswerk te maken. Deze grote verbetering van de levensomstandigheden van de dorpelingen werd mogelijk gemaakt door vele giften en acties op scholen.
Voor het vervolg van dit project (zie beschrijving van het project op deze site) zal in de komende jaren opnieuw actie worden gevoerd.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.