Nieuws lezen

21/06/2012
Bezoek uit Burkina Faso
Op 7 juni werden Georges Nongkouni, zijn vrouw Maria en hun baby Just van 8 maanden, opgehaald van Schiphol. Het was de eerste keer dat zij Europa bezochten. Georges (45 jaar) werkt al sinds 1994 als vrijwilliger nauw samen met Afos/De Naaste Veraf voor een aantal dorpen in Burkina Faso  om projecten te laten slagen die we daar op verzoek van vertegenwoordigers van 12 dorpen zijn aangegaan. Zonder Georges Nongkouni zou Afos niet in staat zijn geweest om zoveel succes te hebben. Lees de pagina van afgesloten projecten op deze site.
Voor Georges en zijn vrouw Maria is het heel bijzonder in Nederland  te zijn. Verschillende plaatsen zijn bezocht om hen een indruk te geven van het land en het leven in Nederland. Ze hebben voor het eerst de zee gezien, zijn naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen geweest, bezochten een franstalige kerkdienst in Amsterdam met veel bekenden uit Burkina Faso. En zondag 24 juni zullen zij een rondvaart maken door de Rotterdamse havens.

Ze hebben op 16 juni  de Afos bestuursleden geassisteerd op het Full Color Festival in Kampen. En tussen alle bedrijven door werkt Georges op zijn laptop voor de projecten in Burkina Faso. Het project voor onderwijs in de avonduren  in het dorp Rakissé is naar tevredenheid afgesloten. De verantwoording zal binnenkort worden gestuurd naar Wilde Ganzen en de andere fondsen die hiervoor subsidie hebben gegeven.
Een nieuw project is reeds aangekondigd en Afos zal hiervoor in het najaar de aanvraag voor subsidie naar Wilde Ganzen  en Turing Foundation sturen. Wij zijn alle organisaties zeer erkentelijk voor de duurzame ondersteuning. Met acties en donaties hopen we ook het volgende onderwijsproject weer te kunnen laten slagen.

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.