Nieuws lezen

20/03/2012
Jaarvergadering 10 april 2012
Datum:   Dronten, maart 2012
 
Onderwerp:  Openbare jaarvergadering stichting Afos/De Naaste Veraf
 
Geachte donateurs en belangstellenden van stichting Afos/De Naaste Veraf,
 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van 2011. Mede dankzij uw steun hebben wij weer veel kunnen doen voor de mensen in Burkina Faso waar wij al vele jaren mee verbonden zijn.
 
Met genoegen nodigen wij u uit voor onze Openbare jaarvergadering 2012.
Deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 10 april in ”De Kajuit”, Het Tussendek 19 te Dronten (ingang aan de Koggestraat). Aanvang 14.00 uur.
 
AGENDA
  1.   Opening door de voorzitter
  2.   Bespreking algemeen jaarverslag 2011
  3.   Toelichting op het financiële jaarverslag van 2011
  4.   Rondvraag
  5.   Sluiting
 
Wij hopen u als donateur/ belangstellende te mogen verwelkomen.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur van Afos/De Naaste Veraf
 
Piet Stam  (voorzitter)
 
 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.