Nieuws lezen

28/12/2011
Actie Goede Doelenweek CAH groot succes
CAH houdt Goede Doelen Week voor Afos/De Naaste Veraf

Met de officiële opening in de aula door Wim van de Weg, directeur van de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, start op maandag 21 november om 12.00 uur de jaarlijkse Goede Doelen Week van de CAH. Dan bruist het gebouw weer van allerlei activiteiten en zijn de studenten in rep en roer om zich in te zetten voor het onderwijsproject van Afos/De Naaste Veraf ten behoeve van het dorp Rakissé. De Agrarische Hogeschool voelt zich in deze week verbonden met het platteland van Burkina Faso. Dit West Afrikaanse land is één van de armste landen ter wereld. Bestrijding van armoede begint bij goed onderwijs. Daarvoor is er niet alleen een school nodig, maar ook lerarenwoningen vlak bij de school. Rakissé heeft nog twee lerarenwoningen nodig ( 4 zijn er al gebouwd door de overheid). Ook is er grote behoefte aan 6 zonnepanelen op die woningen, zodat er ’s avonds lessen kunnen worden voorbereid en huiswerk nagekeken kan worden. Er is geen elektriciteit in de dorpen. Het is om 18.00 uur donker in Burkina. Zonnepanelen dragen bij aan de toekomst van de jeugd van Burkina Faso.
Hoogtepunten van de GDW zijn de Veiling en het Aulafeest. Op dinsdag 22 november van 11.45 uur tot 13.00 uur worden allerlei goederen geveild door een veilingmeester. Iedereen is tijdens de veiling van harte welkom op de CAH. De GDW wordt op donderdag 24 november afgesloten door het aulafeest met een optreden van AC/Dixi waarvoor kaarten vanaf maandag in de middagpauze verkrijgbaar zijn. In de voorverkoop voor € 6, en voor aanvang € 7,50. De avond begint om 22.00 uur en eindigt om 1.00 uur.
De opbrengsten van deze activiteiten worden door Wilde Ganzen met 55% gesubsidieerd.
                  

Hoge opbrengst Goede Doelen Week 2011 CAH Dronten voor Afos/De Naaste Veraf

De studenten van de CAH Dronten kijken tevreden en met veel plezier terug op een zeer geslaagde Goede Doelen Week. Hoogtepunten waren o.a. de Veiling, waarvoor heel veel producten beschikbaar waren gesteld vanuit ondernemers uit Dronten en omstreken. De ervaren veilingmeester wist in korte tijd en op een ludieke manier deze spullen in geld om te zettenen en met het Aulafeest werd de week feestelijk afgesloten. Alle activiteiten werden goed bezocht en de sfeer was uitstekend.
Al deze inspanningen hebben geresulteerd in een opbrengst van € 6.710, = voor het onderwijsproject in het dorp Rakissé in Burkina Faso. Stichting Wilde Ganzen vermeerdert dit bedrag met een premie van 55% zodat de totale opbrengst € 10.400,55 wordt. Inmiddels heeft de Turing Foundation ook financiële steun toegezegd en kan het project binnenkort van start gaan. 
Afos/De Naaste Veraf bedankt de studenten voor hun inzet en de prettige samenwerking.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.