Nieuws lezen

01/05/2022
Jaarverslag 2021
Het jaarverslag 2021 van AFOS staat op de website op pagina Publiciteit.
Voor op-of aanmerkingen of vragen kan men bellen of mailen naar de penningmeester van het bestuur.,
 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.