Nieuws lezen

13/06/2021
Financiële ondersteuning van € 500,00 door Odd Fellows voor het Agroforestry project in Burkina Faso
De Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de tweede handsboekwinkel tn Dronten heeft € 500,00 beschikbaar gesteld voor het vergroeningsproject in hrt noorden van Burkina Faso,
Doel van dit p[roject: Vergroening van de Sahel door het aanleggen van ecologische groentetuinen, het installeren of repareren van waterpunten en het planten van bomen. Hiervoor is veel geld nodig voor aanschaf materiaal, training, zaaigoed etc. Het project kan naar gelang er geld voor is uitgebreid worden voor meer vrouwen. Het zijn vooral vrouwen en meisjes die met de groentetuinen inkomsten kunnen verwerven. Zij worden door onze partnerorganisatie daar ter plekke getraind. AFOS en stichting Steun voor Oudalan werken sinds 2016 samen in de noordelijke provincie Oudalan van Burkina Faso.
AFOS heeft meerdere malen een financiële bijdrage van Odd Fellow mogen ontvangen voor de projecten in Burkina Faso.  
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.