Nieuws lezen

29/10/2019
Noodsituatie door kapotte waterpomp
In oktober kwam een verzoek uit Burkina Faso door de partnerorganisatie, voor een bijdrage om een kapotte waterpomp te repareren. Door de klimaatverandering is het waterpeil erg gezakt. Putten staan bijna droog. Men is afhankelijk van waterpompen voor schoon drinkwater. Door de toenemende stroom vluchtelingen, gevlucht voor terroristische aanslagen van jihadistische groeperingen uit de grensgebieden, is de nood nog hoger geworden. Waar eerder 500 mensen afhankelijk waren van een aangewezen waterpomp, moeten nu 2000 mensen gebruik maken van die ene pomp. Tot overmaat van ramp ging er een pomp kapot. Gelukkig kon AFOS snel reageren op het verzoek om hulp en binnen 14 dagen was de pomp gemaakt en erger voorkomen.
In de maand juni zijn er 4 oude pompen gerepareerd. Voor mens en dier van levensbehoefte.              
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.