Publiciteit

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013December 2023
Kerstmarkt t.g.v. personeel Meerpaal 
 Opbrengst € 232

Nieuwsbrief AFOS 2023

Oktober 2023

    uitreiking cheque door voorzitter Bazarcommissie
Op 20 en 21 oktober vond in kerkcentrum De Ark voor de 40ste keer de BAZAR plaats. AFOS was een van de goede doelen die een bijdrage mocht ontvangen van de opbrengst. Het waren gezellige dagen waar AFOS ook zelfgemaakte  jam en artikelen uit Burkina Faso mocht verkopen.

Juli 2023
De fruitoogst
aan de Van den Hamlaan.was ook dit jaar groot.  Vele handen maakten licht werk, waardoor er ruim 500 potjes met jam gevuld konden worden.
        


Juni juli 2023
Humanitaire crisis in de provincie Oudalan. Oudalan is één van de 45 provincies van Burkina Faso en ligt in het noordoosten, grenzend aan Mali en Niger. Sinds 2016 en met name sinds 2019 is er sprake van een toename van jihadistisch geweld in de provincie. Het economische leven is praktisch stil komen te liggen en duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen richting de hoofdstad van de provincie, Gorom Gorom.

De groentetuinen van het Agroforestryproject bieden nieuwe kansen voor vrouwen en ontheemde gezinnen van vluchtelingen.
Mogelijk gemaakt door o.a. steun en bijdragen van Stichting Steun voor Oudalan, AFOS en Wilde Ganzen.

       
Maart 2023
Van Odd Fellows mocht AFOS opnieuw een mooie gift van € 500 ontvangen.


December 2022

Kerstupdate projecten Burkina Faso

Bericht uit Burkina Faso van Dianne Nicolaï

Aan het einde van de zomer heb ik een update gestuurd van ons agroforestry project in uitvoering en dit heeft tot hartverwarmende reacties en mooie donaties geleid. Graag stuur ik nu weer een update na een heel mooie oogst dankzij een enthousiaste samenwerking en een goed regenseizoen!
Zelf ben ik nu in Burkina Faso en kan ik bijna dagelijks de projecten bezoeken rond de stad Ziniaré en genieten van het werk in uitvoering. Vele mensen werken enthousiast mee om op 4 verschillende plekken (4 ha) velden aan te leggen voor agroforestry. Doel is dat op elke hectare 100 vrouwen (en soms ook mannen) werken en met de oogst hun geld verdienen.

      
Wat begon met 1 hectare in juni is nu al uitgegroeid tot 4 hectares. Dit dankzij een bijdrage van de Contribute Foundation. We hebben aan hen een samenwerking voor 3 jaar gevraagd en begin oktober is het eerste jaar alvast goedgekeurd. Dat betekent dat er heel recent twee hectare extra in gebruik is genomen. De mensen in deze regio reageren enorm enthousiast op deze veelbelovende ontwikkelingen. Het geeft de gezinnen van de vrouwen perspectief en bestaanszekerheid. 
Na een mooie oogst van mais en bonen start nu de volgende fase in het droge seizoen. Op drie hectares starten vrouwengroepen al met het gereed maken van de velden. Er worden met name uienplantjes ingezaaid. Het belooft straks een goede oogst te worden omdat er voortdurend water voor handen is dankzij de solar waterpompinstallatie. Er worden geen kunstmest en pesticiden gebruikt. Ondertussen zijn er ook al fruitbomen geplant op de akkers. 
Een van de twee aangekochte hectares bij het dorp Nambegna heeft een omheining maar nog geen watervoorziening. Stichting Zeewolde Werelddorp en de Hofstee stichting hebben reeds een bijdrage hiervoor toegekend evenals verschillende donateurs. We hopen het bedrag van 14.000 euro te kunnen inzamelen in de komende periode zodat we ook hier zo snel mogelijk kunnen starten met de tuinbouw.  Het lijkt erop dat hier een gemengde groep van mannen en vrouwen wil starten. Dit moedigen wij zeker aan omdat het project dan nog beter is verankerd in de dorpsgemeenschap. We hebben ook als doel om gevluchte mensen te integreren in de projecten. Hiervoor is onze partner ADR druk in gesprek met de betreffende hulpverlenende organisaties.
Ik stuur enkele foto’s die ik deze week heb gemaakt. Zoals je ziet is het zaaiseizoen in volle gang. Het is vaak niet makkelijk over te brengen  hoe positief alles hier ervaren wordt. Het is van onschatbare waarde wat we met elkaar kunnen bereiken voor nu en toekomstige generaties. 
De onderstaande korte documentaire over agroforestry ( 6 minuten) hebben wij afgelopen januari laten maken op een andere locatie om aandacht te vragen voor het projectplan en laat ook vrouwen zelf aan het woord.    
https://www.youtube.com/watch?v=Sfowr0SetG0 
Heel veel dank voor allen die met hun bijdragen ons al zover geholpen hebben! Mocht je vragen hebben aarzel niet mij te mailen. 
Vanuit een zonnig Burkina Faso, warme groeten,
Dianne Nicolai


15 december kerstmarkt voor het personeel van de Meerpaal
AFOS verkocht voor € 280 aan jam en andere artikelen.

Nieuwsbrief AFOS 2022


november 2022
Op 8 november gaf AFOS de jaarlijkse voorlichting op de basisschool "De Wingerd" in Biddinghuizen over de projecten in Burkina Faso. Groep 6, 7 en 8 zamelden in november lege flessen in. Vanaf 1972, 50 jaar geleden, heeft de school meegedaan met de 
St. Maartenactie. In de Flevopost is daar aandacht aan besteed.
   


oktober 2022
Recent bericht van St. Steun voor Oudalan over de stand van zaken:

“Het jaar 2021 was een jaar vol onzekerheid en tegenslag, we hielden ons hart vast of onze lokale partner (ADR) overeind kon blijven in een situatie waar de onveiligheid met de dag groter werd.
De veiligheidssituatie in Burkina Faso verslechtert helaas nog steeds. Het noorden waar wij samen met ADR werkten aan de projecten is bijna niet meer toegankelijk. Het risico op aanslagen onderweg naar de stad Gorom-Gorom is te groot geworden.
Daarom heeft onze lokale partnerorganisatie ADR dit jaar een nieuwe vestiging geopend, 35 km ten noorden van de hoofdstad Ouagadougou, centraal in het land. Hier kan men veilig werken samen met de bevolking.
In juni 2022 ging na twee jaar fondsenwerven ons lang gedroomde agroforestry project van start. Ook hebben wij een klein voedselhulpproject geïnitieerd voor 280 ontheemde gezinnen in Gorom-Gorom waar de nood heel hoog is. 
Samen met Wilde Ganzen, Stichting AFOS en alle donateurs (!!!) hebben wij deze twee projecten mogelijk gemaakt. Voor het agroforestry project is een hectare land aangekocht en ontgonnen om samen met 100 vrouwen die nauwelijks inkomen hebben, groente te verbouwen en bomen te planten op de akkers. Dankzij een extra gift van AFOS kon men direct een tweede hectare erbij kopen waar in het regenseizoen bonen kunnen worden verbouwd. Deze bonen worden ook ingezet als voedselhulp voor het noorden. Deze tweede hectare willen wij ook zo snel mogelijk voorzien van een omheining en een solar waterpomp met een polytank van 5m3. Dan kunnen weer 100 andere vrouwen vanaf november ook hier hun groentetuinen gaan inzaaien.
Zo steunen we de bevolking in deze extreem moeilijke tijden. De vrouwen zijn solidair onderling en geven ook ruimte aan ontheemde vrouwen om samen te werken op de velden. Zij zijn super gemotiveerd!!! Laten we het met elkaar weer mogelijk maken!”
Het rekeningnummer van AFOS is NL 08 INGB 0002.1777.20

Laatste bericht van oktober: De vrouwen hebben van de eerste ha een goede oogst binnengehaald!!!

        
 
juni 2022  Met steun van o.a. AFOS en een verdubbeling van de opbrengst door Wilde Ganzen kon er door Stichting Steun voor Oudalan 3 ha. worden aangekocht voor het Agroforestryproject bij het dorp Ziniaré, ong. 35 km ten noorden van de hoofdstad Ouagadougou. 
Vanwege de gevaarlijke situatie in de noordelijke provincie Oudalan is het op dit moment niet verantwoord het project in deze omgeving bij de stad Gorom-Gorom te starten. Vandaar dat ADR is uitgeweken naar zuidelijker streken.
Eind juli kon er gestart worden met het inzaaien van bonen op het aangekochte terrein. Veel vrouwen die in slechte omstandigheden verkeren, kunnen nu de groentetuinen bewerken en van de opbrengst hun leefomstandigheden verbeteren. Vol enthousiasme zijn ze aan de slag gegaan nu de regentijd is begonnen.
     


18 maart tot 8 april 2022   Etalage van Odd Fellows is ingericht voor AFOS, een van de goede doelen van Odd Fellows. 
Groentetuinen, boomaanplant, voedsel- en watervoorzieningen voor Burkina Faso. Dit zijn de klimaatdoelen waarvoor AFOS zich inzet!!!
Vergroening van de Sahel!!!!!!!   
Met steun van….Odd Fellows.
Actiecomité Flevoland voor OntwikkelingsSamenwerking, opgericht in 1968                            
  

Maart 2022  "Dronten Toen"Op 9 maart verscheen een artikel in de Flevopost nav het 50- jarig bestaan van De Wereldwinkel in Dronten, ontstaan uit AFOS. 

Februari 2022 door CARLIJNE VOS, deel van artikel uit de Volkskrant 5-2-22
Na bijna tien jaar afwezigheid is Nederland weer terug in zijn voormalige donor darling Burkina Faso. Het kabinet-Rutte IV trekt zelfs 500 miljoen euro extra uit voor ontwikkelingssamenwerking. Oud-ontwikkelingswerkers vertellen over hoe het beleid is veranderd, en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken. 'Het is vooral een kwestie van lange adem.'

Ambassadeur Esther Loeffen (47) loopt wat onwennig maar opgewekt rond in de nog steriele vertrekken van het zwaarbeveiligde gebouw waar de Nederlandse vertegenwoordiging in Ouagadougou zijn intrek heeft genomen. Ze is pas drie weken eerder aangekomen in de hoofdstad van Burkina Faso, maar ruime ervaring elders in Afrika heeft haar voorbereid op haar taak: helpen voorkomen dat de Sahel verder ontwricht raakt.
'Er is geen tijd te verliezen', zegt Loeffen 'De terreurgolf slaat over naar de kustlanden van West-Afrika, waar de belangrijkste doorvoerhavens en onze potentiële nieuwe afzetmarkten liggen. Alle middelen zijn nu geoorloofd om werkloze jongeren een andere richting in te bewegen dan terrorisme.' Dat lukt niet alleen met boots on the ground', zegt Loeffen, maar vergt ook bredere investering in ontwikkeling.
Wat Loeffen maar wil zeggen: ontwikkelingssamenwerking is 'onderdeel van de Nederlandse belangenbehartiging' en geen linkse hobby. 'Als mensen arm blijven, consumeren ze niet, stappen ze op een bootje richting Europa of worden ze in handen gedreven van terroristen.' Investeren in Afrika is dus een win-win, stelt Loeffen met een vooruitziende blik vast als de Volkskrant haar eind september spreekt tijdens de dan nog vastgelopen kabinetsformatie.
Nederland is terug in Burkina Faso na bijna tien jaar afwezigheid, de militaire coup van twee weken geleden verandert daar voorlopig niets aan. Onder het eerste kabinet-Rutte werd de ambassade gesloten en de geldkraan voor Burkina Faso dichtgedraaid. Het toenmalige kabinet geloofde niet meer in het nut van ontwikkelingssamenwerking; het leek een bodemloze put die vooral corruptie en afhankelijkheid in de hand werkte.
Anno 2022 zijn de inzichten weer gekanteld. De terreurgolf uit Mali die in rap tempo ook buurlanden Burkina Faso en Niger heeft overspoeld en de hoeveelheid Afrikaanse migranten die de Middellandse Zee blijft oversteken doen de alarmbellen afgaan. Dus wil het nieuwe kabinet juist weer aanwezig zijn in de Sahel om het tij te helpen keren, is er 500 miljoen euro extra beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking en kan de ambassade in Ouagadougou nu vol aan de slag.


december 2021 Uit de Nieuwsbrief van Solar Cooking Nederland Ko-zon
Vanwege klimaatverandering en verwoestijning van de regio wordt koken op hout steeds moeilijker en ziet Association Dagnal Roobé (ADR, Gorom Gorom) veel mogelijkheden om zonnekoken verder te promoten. In mei 2021 tekenden we een volgende samenwerkingsfase met ADR. De verkoop van de producten valt niet mee in deze zeer arme regio, die momenteel bovendien overspoeld wordt door vluchtelingen, omdat de dorpen rond de steden door Jihadistische aanvallen niet meer veilig zijn. Met 18 verkooppunten en 83 medewerkers blijft het zonnekookbedrijf Togo Tilé in Mali ons paradepaardje. Het bedrijf functioneert al jarenlang zonder onze financiële steun. In 2020 leek de coronacrisis het bedrijf nog niet ernstig te raken, maar in 2021 werden de gevolgen van de crisis toch voelbaar. Kookdemonstratie Gorom Gorom/Burkina Faso 
10 november Sint Maarten op basisschool De Wingerd in Biddinghuizen
Het bestuur van AFOS was uitgenodigd door de school om over de projecten te vertellen in Burkina Faso. Helaas was dat in 2020 door corona niet mogelijk geweest. Maar op woensdagmorgen 10 november 2021 was AFOS weer present met Afrikaanse kleding, een filmpje en een powerpointpresentatie om de kinderen van de bovenbouw te vertellen over de moeilijke situatie in het noorden van Burkina Faso. Deze keer, niet met lampionnen langs de deur, maar door een legeflessenactie, haalden de kinderen toch een mooi bedrag op om mee te helpen aan het agro-ecologische project om de Sahel te vergoenen en leefbaarder te maken.  Alle beejes helpen.
Het werd een heel leuke ochtend!!!
     


25 september 2021: Informatiemiddag voor de vrijwilligers van de boekwinkel van Odd Fellows te Dronten
6 afgevaardigden mochten op uitnodiging van het bestuur van Odd Fellows vertellen over de goededoelen waarvoor zij eerder al een gift hadden ontvangen.
Deze bijeenkomst werd gehouden op het terrein van het Mechanisch Erfgoed Centrum te Dronten.
Na een korte uitleg over de projecten ontvingen de 6 organisaties elk nog eens, als verrassing, € 200. Daarna was er gelegenheid om bij de diverse tafels langs te gaan om indien gewenst nog wat meer voorlichting te krijgen.

  

14 juli 2021  Piet Stam overlijdt onverwacht aan een ernstige ziekte. 
Vanaf 2003 tot december 2020 was Piet voorzitter van stichting AFOS in Dronten. Piet deed sinds zijn pensioen in 1996 veel als vrijwilliger in Zeewolde en kwam door Zeewolde Werelddorp  in aanraking met projecten in Burkina Faso. Vanaf 2000 combineerde hij dit vrijwilligerswerk in Zeewolde met het voorzitterschap van stichting AFOS. Beide stichtingen steunden projecten in Burkina Faso. Zo organiseerde Piet 1x in de vier jaar onder andere de Grote Scholenacties om geld in te zamelen voor het Afrikaanse land Burkina Faso. Hij probeerde altijd mensen te helpen, vertellen zijn kleindochter en een vriendin. 
De video is gemaakt door Maarten Groeneweg journalist bij de Lokale Omroep Zeewolde en Omroep Flevoland.

https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/nieuws-uit-zeewolde/piet-stam-zette-zich-vol-in-voor-anderen
  

April 2021 Voorzitter Piet Stam neemt afscheid van AFOS en ontvangt twee pruimenboompjes voor zijn jarenlange enthousiaste inzet.
  


Maart 2021
Nieuw Project voor de komende 2 jaar:  2021 en 2022
Van  onze contactpersoon 
Geachte ondernemer,


Wist u dat u als duurzame ondernemer in de biologisch-dynamische sector, met uw keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen het directe verschil kan maken tussen een uitzichtloze situatie en duurzaam toekomstperspectief?

Graag vertel ik u hier meer over.  
Als contactpersoon van de stichting Steun voor Oudalan werf ik fondsen voor tuinbouwprojecten in de provincie Oudalan, gelegen in de Sahelregio, in Burkina Faso, West Afrika. Deze provincie kampt met droogte, klimaatverandering, armoede en een groot vluchtelingenprobleem. Onze stichting werkt sinds 2016 samen met een lokale organisatie die samen met de bevolking de leefbaarheid in de provincie tracht te verbeteren.   
Een veelbelovende methode die wij willen toepassen in onze projecten is die van agroforestry en agro-ecologie. Deze methode combineert duurzame land- en tuinbouw met fruitteelt en bosbouw en is dé oplossing om de kale droge regio te vergroenen en de uitgeputte bodem te herstellen. Juist ook omdat dit een duurzaam inkomen geeft aan de bevolking is er veel draagvlak voor. Bij deze methode worden bomen geplant in de akkers. De voordelen zijn groot; de bomen geven schaduw over de gewassen en voorzien het vee van loof. De groente en fruit verbetert de voedselzekerheid in de regio waar groente en fruit nu nog schaars zijn.  Het helpt de vluchtelingen aan een inkomen waardoor zij niet meer het veld in zullen gaan om bomen te kappen voor brandhout. Groentetuinen worden met organische mest en compost en natuurlijke bestrijdingsmiddelen verbouwd. De teelttechnieken voorkomen dat de bodem uitgeput raakt en zorgen jaar na jaar voor een goede oogst.

Bij de provincie hoofdstad Gorom-Gorom zijn veel vluchtelingen gevestigd die de laatste jaren zijn gevlucht voor geweld in de regio. Juist voor deze groep willen wij weer een toekomstperspectief creëren. In eerste instantie is er 1 ha grond beschikbaar voor 100 gezinnen. Zij zullen de moestuinen aanleggen en er zullen fruitbomen worden geplant en bomen die de bodemstructuur verbeteren. Na twee jaar draait dit project volledig zelfstandig dankzij de landbouwexperts die het project begeleiden. Echter voordat er gestart kan worden is er een startkapitaal nodig die de aanleg van de tuinen met omheining en waterbronnen mogelijk maakt.  
Hiervoor ben ik op zoek naar Nederlandse bedrijven in de fruitteeltsector en de biologsich dynamische sector die gezamenlijk dit agroforestery  project financieel willen mogelijk maken. Voor dit project vraag ik u of uw bedrijf zich in het kader van MVO gedurende minimaal twee jaar wil verbinden aan dit project? Als stichting werken wij direct samen met de uitvoerende experts en de lokale bevolking. Hierdoor kunt u de directe impact van uw bijdrage volgen ondanks de fysieke afstand. U kunt foto’s en filmpjes op uw website en sociale mediakanalen plaatsen. Ook willen wij lokale pers betrekken en aandacht vragen hiervoor op platforms over duurzaamheid en landbouw. Wij richten ons op de fruitteeltsector en de biologisch-dynamische landbouwsector om dit project financieel te kunnen bekostigen omdat wij denken dat deze sectoren van nature een verbinding voelen met dit project.  
Goed om te weten is dat Stichting Wilde Ganzen op alle ingezamelde middelen 50% premie zal schenken. Dit maakt uw bijdrage 1,5 keer zoveel waard! 
Graag zou ik in een gesprek meer informatie over de inhoud en de kosten verstrekken en samen de mogelijkheden verkennen of en hoe uw bedrijf mee wil doen met dit mooie project. 
We hopen in juni te kunnen starten met de uitvoering van het project, daarom hoop ik snel uw reactie te mogen vernemen.  
Met vriendelijke groet,
 
Dianne Nicolai
Contactpersoon Stichting Steun voor Oudalan
Tel: 06 16778113
          


December 2020 Uit de Nieuwsbrief van Solar Cooking Nederland-KoZon.
Burkina Faso - Vijf vrouwen getraind in Gorom Gorom
Hassane Cissé is projectcoördinator van Association Dagnal Roobé (ADR) in Gorom Gorom in het noorden van Burkina Faso. Hij werkt veel met vrouwengroepen. Gorom Gorom ligt in een zeer kwetsbaar gebied. De politieke situatie is er op dit moment gespannen. Door veelvuldige aanslagen trekken vluchtelingen uit de hele regio naar de stad en is het inwonertal van Gorom Gorom verdubbeld. Hierdoor wordt er een groot beroep gedaan op de toch al schaarse natuurlijke hulpbronnen van de stad: er is een groot tekort aan water en hout. De omgeving van Gorom Gorom wordt steeds kaler, hout om te koken is er bijna niet meer. Toen Hassane hoorde dat HSB, een van onze partner-organisaties in Burkina Faso, bezig was met zonnekoken, zag hij een kans voor de vrouwengroepen van ADR. Hassane ging op bezoek bij HSB in Pabré en dit bezoek mondde uit in een 3-daagse training van 5 vrouwen van ADR begin november 2020. De training werd georganiseerd door HSB en gefinancierd door onze stichting met een geoormerkte donatie van Soroptimisten Utrechtse Heuvelrug. De vrouwen waren zeer enthousiast en konden aan het eind van de training goed vertellen 4 hoe de verschillende zonnekookproducten (Cookit, zonnebox en hooimand) gebruikt kunnen worden. Zij gaan nu demonstraties geven in Gorom Gorom om het gebruik van zonnekookproducten te promoten en de verkoop ervan te stimuleren.

Kerstactie voor Oudalan

Geef vrouwen in Burkina Faso hun ecologische moestuin! 
 


 
Dit is Aisha. Aisha woont in de provincie Oudalan, in de Sahelregio van Burkina Faso, één van de armste gebieden in de wereld. Ze heeft haar dorp vorig jaar moeten ontvluchten voor geweld en woont nu in de provinciestad Gorom-Gorom met haar man en kinderen.
Aisha is voor haar bestaan afhankelijk van landbouw en veeteelt.  Maar de moestuin die zij had in haar dorp heeft zij achter moeten laten.
De provincie Oudalan kampt al jaren met extreme droogte. De woestijn rukt op en de bodem is uitgeput. Het vee scharrelt rond naar eten dat er niet is. Door het extremistisch geweld van de afgelopen jaren zijn er vele vluchtelingenkampen ontstaan. Op zoek naar onderdak en eten worden spaarzame bomen gekapt voor hout om op te koken en voor de verkoop. Er vindt hierdoor een enorme kaalslag plaats. 

Dit kan zo niet langer! Tijd voor meer groen, voedsel en inkomen.

Stichting Steun voor Oudalan werkt samen met partnerorganisatie Dagnal Roobe aan een project voor duurzame vergroening. Volgens de principes van agro-ecologie zullen groentetuinen worden aangelegd in Gorom-Gorom waar het veilig is. Er worden bomen geplant, de bodem wordt hersteld en alleen organische gewasbescherming en bemesting worden gebruikt. De tuinen zijn bedoeld voor de vrouwen van Gorom-Gorom en de vluchtelingenvrouwen. Zij krijgen zo samen de mogelijkheid gewassen te kweken en met de verkopen een zelfstandig bestaan op te bouwen.

De grond is er al. Wat we missen is de omheining en water.

Dagnal Roobe geeft de vrouwen de beschikking over een hectare braakliggende grond. De experts van APAF (een vereniging voor promotie van agroforestery) helpen met de techniek. Om te kunnen beginnen is er een omheining en een waterpomp nodig. Met jouw bijdrage gaan die voorzieningen er komen! Dan kan er in het nieuwe regenseizoen, in juli 2021, worden gestart met de eerste groep van 30 vrouwen. Het streven is om uiteindelijk 100 vrouwen zoals Aisha hun eigen stuk grond van 100m2 te geven. Zo hebben zij weer kans op een toekomst en de natuur heeft kans op herstel. 
Voor een structurele bijdrage of meer informatie kun je terecht op onze website www.steunvooroudalan.com.
Iedere gift is van harte welkom. Stichting Steun voor Oudalan werkt met vrijwilligers en je geld komt daar terecht waar jij het voor bedoeld hebt.  Namens Aisha en de vrouwen van Oudalan bedankt!


December 2020 Nieuwsbrief AFOS 2020

29 augustus 2020 Boomplantdag in Gorom Gorom 30 augustus 2020cvkempen   bestuurslid van stichting steun voor oudalan.

Documentaire maker Seidou Samba Touré maakte in 2018 een filmpje voor de NPO over plastic afval in Gorom Gorom, Burkina Faso. In dit filmpje heeft een medewerker van ADR de hoofdrol. Moussa werpt zich al lang vrijwillig op als schoonmaker van de stad, met name rond de markt. 

Plastic afval, Moussa's strijd 04


 

MER DE SOIF Steun Voor Oudalan film F3 2019

Documentairemaker Seidou Samba Touré maakte een prachtige film over de impact van klimaatverandering op de Sahelregio van Burkina Faso. De film is geschoten in de regio Oudalan, waar wij actief zijn en laat bewoners van die regio aan het woord.


 

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.