Project

Reparatie waterpomp in Mogtedo(afgerond)


Jaar: 2006
Plaatselijke acties: xx
Subsidiegevers: donateurs en giften
Organisatie: AFOS
Kosten: 2.900 euro
Omschrijving:

Deze waterpomp staat vlak bij de school, maar was kapot. Door de reparatie van de pomp hebben de kinderen en de dorpelingen weer toegang tot schoom en veilig water.

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.