Project

AFED project voor weeshuis in Ouagadougou(afgerond)


Jaar: 2003
Plaatselijke acties: actie door jongerencentrum in Kampen
Subsidiegevers: Wilde Ganzen
Organisatie: AFOS
Kosten: 7.800 euro
Omschrijving:

De samenwerking met de leiding van het weeshuis werd een teleurstelling en het contact is uiteindelijk verbroken.

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.