Project

Schoolmateriaal voor de school "La Voie du Succes"(afgerond)


Jaar: 1999
Plaatselijke acties: Flevolandse actie van de thuiszorg
Subsidiegevers: gift Thuiszog Flevoland
Organisatie: AFOS
Kosten: f 3.000
Omschrijving:

Materiaal voor beroepsonderwijs.

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.