Project

Zaaigoed voor vrouwen(afgerond)


Jaar: 1997
Plaatselijke acties: inzameling plaatselijke acties/ donaties
Subsidiegevers: gift gemeente Zeewolde
Organisatie: AFOS in samenwerking met Zeewolde Werelddorp
Kosten: f 1.000
Omschrijving:

De vrouwen van Burkina Faso zijn sterk, werken hard en proberen extra inkomsten te verwerven door een stukje grond te bewerken. De kosten van het zaaigoed kwam voor rekening van AFOS. De pindaoogst wordt trots getoond.

Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.