Nieuws lezen

27/12/2011
Nieuwsbrief december 2011
Geachte donateur en belangstellende,

”Onderwijshulp wordt ondergeschoven kindje”

“Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden kunnen niet naar school. Nederland bezuinigt op deze hulp. Ondanks alle inspanningen gaat nog maar 52 % van alle kinderen in Burkina Faso naar school. Door een tekort aan leerkrachten en klaslokalen zal het millenniumdoel om in 2015 alle kinderen onderwijs te bieden dan ook niet gehaald worden”. ( Trouw 21 november 2011)

Niet zo’n gunstig bericht om de jaarlijkse nieuwsbrief van Afos mee te beginnen.  Ook Afos heeft te kampen met de bezuiniging van de overheid op ontwikkelingssamenwerking. De NCDO heeft in 2010 de subsidie voor projecten door particulieren initiatieven beëindigd. Gelukkig hebben we andere bronnen kunnen vinden die ons werk steunen.

Het jaar 2011 was een dynamisch jaar. Op 2 januari werd ons Zonnepanelenproject via een uitzending op TV van Wilde Ganzen onder de aandacht gebracht. Wilde Ganzen had dit project goedgekeurd voor subsidie. Ook Turing Foundation, Triodos Foundation, Marthe van Rijswijck Foundation en stichting Weeshuis Nijkerk hadden voor dit project financiële steun toegezegd. In februari kon men met de bouw van de Drie lerarenwoningen in Mogtédo beginnen. Een project waarvoor actie was gevoerd in 2010. Het project Zonnepanelen voor 4 scholen liep in maart en april wat vertraging op door de onrustige periode in Burkina Faso waardoor de  accus’s niet geleverd konden worden. Gelukkig is dit in de loop van het jaar allemaal in orde gekomen. In juli konden de leerkrachten van Mogtédo hun woningen betrekken en snel daarna werden de zonnepanelen geplaatst op de scholen in de 4 dorpen. De post schoolmateriaal en lerarensalarissen voor 3 jaar kon worden gefinancierd uit de gelden van Afos. De eindrapportage van beide projecten met de verantwoording naar de donoren werd op alle fronten goedgekeurd.

Het werd tijd voor het volgende project: 2 lerarenwoningen in het dorp Rakissé, waardoor het totaal op de noodzakelijke  6 lerarenwoningen zou komen. De overheid had al eerder 4 woningen gebouwd. Voor elke woning is een zonnepaneel nodig om de leerkrachten de gelegenheid te geven in de avonduren de lesstof goed voor te bereiden en huiswerk na te kijken. In de dorpen is geen elektriciteit. Ook dit nieuwe project heeft Wilde Ganzen goedgekeurd voor subsidie. Bij Turing Foundation loopt wederom een donatieaanvraag. Negen scholen in de gemeente Dronten deden in november mee aan de Sint Maartenactie. Op de Chr. Agrarische Hogeschool werd van 21 nov. tot 24 nov. de Goede Doelenweek voor dit project gehouden. De opbrengsten van deze activiteiten zijn nog niet bekend. Met veel enthousiasme hebben de studenten van de CAH zich ingezet. Een veiling, sportevenement en elke dag feest, brachten veel geld in het laatje.

Afos was dit jaar weer met de kraam present op het Full Color festival in Kampen, op de Cultuurmarkt in Dronten en op de Meerpaaldagen. Er werd deze zomer veel fruit tot jam verwerkt. De jam en houten puzzels werden ook verkocht op Hoeve Vredeveld  en de Zorgboerderij aan de Wisentweg. Stichting Kreativo doneerde regelmatig een bedrag voor ons project. Collectes in diverse kerken, giften van particulieren, acties door een familielid in Amerika met een premie van de Rotary daar ter plaatse, huiswerkbegeleiding door het Insula College in Dordrecht, een gift van Odd Fellows te Dronten, de jamopbrengst en donaties van onze trouwe donateurs maakten het voor Afos mogelijk om alle projecten tot een goed einde te brengen. Met de plaatselijke krant De Flevopost was het goed samenwerken. De website www.afosflevoland.nl voorzag in een behoefte. Binnenkort hopen we een gerenoveerde website online te zetten. Het Sociaal Cultureel Planbureau werd nieuwsgierig door onze website. Een stichting die al zo lang bestaat, daar wilde men meer van weten. Het interview dat werd gehouden in september met twee bestuursleden en één oud bestuurslid zal verwerkt worden in een brochure die inzicht geeft in kleine particuliere organisaties in Nederland die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn trots dat Afos is uitgekozen als één van de ong. 15 organisaties die vermeld zullen worden in deze brochure.

17 September bezochten twee afgevaardigden van Afos de Ganzendag, de jaarlijkse bijeenkomst van Wilde Ganzen. Er vond een onverwachte ontmoeting plaats met de stichting Cornerstone. Twee mensen van deze stichting zouden binnenkort naar Burkina Faso gaan om een filmtraining te geven aan studenten. Men raakte tijdens het gesprek geïnteresseerd in het werk van Afos en er werd afgesproken om na de training met onze man in Burkina Faso, Georges Nongkouni, naar de dorpen te gaan om een film op te nemen en foto’s te maken van onze projecten. Deze missie is geslaagd en Afos is in het bezit van prachtige sfeervolle foto’s.

In juni heeft de gemeente Dronten het certificaat gekregen van Fairtrade gemeente. Een bestuurslid van Afos heeft meegewerkt aan de totstandkoming hiervan. De samenwerking is hierna door Afos afgerond.

Door de samenwerking met Zeewolde Werelddorp vindt er uitwisseling plaatst van bestuursleden tijdens uitvoering en voorbereiding van acties. Zeewolde  is een vriendschapsband aangegaan met het dorp Gaongho in Burkina Faso.
 
www.zeewolde-werelddorp.nl

Tevreden en gemotiveerd om verder te gaan sluiten we dit jaar af. Wij danken u voor uw betrokkenheid en bijdragen. Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest om een gift over te maken vragen wij u vriendelijk om dit in deze  maand nog te doen.

Met u samen komen we verder en kunnen we toch het verschil maken voor heel veel kinderen in Burkina Faso. Uw gift is welkom op rek.nr.  21777  t.n.v. Afos/De Naaste Veraf.

www.afosflevoland.nl


Mede namens de organisaties in Burkina Faso, heel hartelijk bedankt. Wij wensen u een fijne decembermaand en een voorspoedig 2012

Bestuur Afos/De Naaste Veraf
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.