Nieuws lezen

08/09/2017
St. Steun voor Oudalan ontvangt gift van AFOS voor het groentetuinenproject met druppelirrigatiesysteem voor 60 vrouwen.


Verzoek voor een donatie aan stichting AFOS van stichting Steun voor Oudalan tbv project 60 irrigatietuinen voor de vrouwen van Zoungewaye, gemeente Gorom-Gorom, Burkina Faso.
 
21 augustus 2017
Sinds oktober 2016 heeft stichting Steun voor Oudalan een samenwerking met haar partnerorganisatie  Association Dagnal Roobe gevestigd in Gorom-Gorom. In augustus 2016 hebben AFOS en Zeewolde Werelddorp een bijdrage geleverd  voor een voedseldistributie project aan deze Association voor een bedrag van 6000 euro.
Vanaf oktober is de samenwerking heel vruchtbaar, met steun van het Anton Jurgens Fonds zijn er voor de gemeente Gorom-Gorom die bestaat uit 82 dorpen 5 nieuwe waterpompen geïnstalleerd, 16 waterpompen gerepareerd en is er een bouli (kunstmatig meertje) gegraven in het dorp Zoungewaye. Dit meertje is nu volgelopen in de regentijd en zal een belangrijke watervoorziening zijn gedurende het hele jaar voor tuinbouw in de periode december t/m maart en voor het vee in de periode maart-juni.
Rondom het meertje is een afrastering gemaakt en er worden drie bassins geplaatst waarin water wordt gepompt (twee voor de tuinbouw en één voor het vee). Vervolgens worden er druppelirrigatie systemen geplaatst bij elke tuin van 100m2. Die bestaan uit een waterreservoir van 200 liter en plastic leidingen met gaatjes erin waaruit het water druppelt direct bij de planten. Dit systeem bespaart veel water en voorkomt zelfs ziektes doordat het water direct door de wortels wordt opgenomen. Er vindt nauwelijks verdamping plaats.  
60 vrouwen zullen elk een tuin krijgen met dit systeem waar zij in de droge periode toch groente kunnen verbouwen. Groente is in het Sahelgebied erg schaars en wordt geïmporteerd uit de hoofdstad. De vrouwen kunnen straks een goed inkomen krijgen dankzij de verkoop en voor hun families voedzamere maaltijden bereiden met meer vitamines. In de regentijd kunnen de vrouwen kalebassen telen, hierdoor zijn twee à drie oogsten mogelijk per jaar. De groentes bestaan uit courgettes, tomaten, kool, uien, pepers, watermeloenen etc. De vrouwen worden getraind door IDE.org, een professionele organisatie die expert is op dit gebied. Daarnaast zullen de trainers van Dagnal Roobe ook getraind worden om de vrouwen te begeleiden bij het proces. Hierdoor kan het project duurzaam worden voortgezet.       
De vrouwen verdienen per oogst tussen de 90 en 120 euro. Zij moeten hiervoor elke dag uit de bassins water halen en twee keer per dag het waterreservoir vullen. De periode december t/m maart is de aangewezen periode voor de groenteteelt omdat dan de oogst voor het basisvoedsel gierst in november achter de rug is. Na maart wordt het te warm en dient het meertje als watervoorziening voor het vee omdat dan water heel schaars is. 
Voor het project van 60 tuinen met afrastering, bassins en irrigatiepomp heeft Stichting Steun voor Oudalan samen met Association Dagnal Roobe een verzoek ingediend bij Wilde Ganzen voor 50% premie. Dit verzoek is gehonoreerd.
Het projectbedrag bedraagt € 19.361, waarvan 500 euro door de bevolking wordt bijgedragen. Het in te zamelen budget is € 18.861, waarbij stichting Steun voor Oudalan € 12.574 bijdraagt en Wilde Ganzen € 6287. Tot nu toe heeft de stichting 2500 euro ontvangen van Transfer Solutions en € 3770 van het Anton Jurgens Fonds, dus 6270 euro. Er rest nog een bedrag van € 6304. Voor dit bedrag doet Stichting Steun voor Oudalan een verzoek voor een gift van € 6304 aan stichting AFOS. Als de middelen in september voor 100% zijn ingezameld kan het project dit najaar van start gaan. 
www.steunvooroudalan.com
Op 7 september heeft AFOS het resterende bedrag van € 6.304 naar de stichting overgemaakt.
 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.