Nieuws lezen

19/12/2016
december Nieuwsbrief 2016
    Nieuwsbrief AFOS   2016        

Aan alle donateurs en belangstellenden van stichting AFOS,

Zoals we gewend zijn willen we u in deze laatste maand van het jaar graag op de hoogte brengen van de stand van zaken. Allereerst bedanken we u voor uw steun en betrokkenheid. Het stimuleert ons altijd weer om door te gaan met dit zinvolle werk.
In december 2015 werd het bedrag voor het laatste deel van het grote zonnepanelenproject in Burkina Faso overgemaakt naar Wilde Ganzen. Ook voor dit project had WG een subsidie van 55 % van de opbrengst beschikbaar gesteld.
              Licht op het erf
Een afgevaardigde van AFOS bezocht begin januari enkele dorpen waar al zonnepanelen waren geplaatst. We werden in die tijd opgeschrikt door een terroristische aanslag in de hoofdstad Ouagadougou, waarbij doden en gewonden vielen. Ook ontwikkelingswerkers zijn omgekomen. De onrust, het verdriet en de schade die daardoor zijn ontstaan heeft de economie van het land geen goed gedaan. Gelukkig is het daarna rustig gebleven.
Begin 2016 kwam een verzoek om steun uit het dorp Rakissé om de voorgevel van de school te repareren. Het was niet meer verantwoord de kinderen in het gebouw les te geven vanwege instortingsgevaar. Mede dankzij een gift van het Insulacollege te Dordrecht kon AFOS de pui binnen korte tijd laten repareren.
   De gerepareerde voorgevel krijgt nog een verfje

De Wereld Winkel te Dronten viert dit jaar haar 40- jarig jubileum en koos ervoor om AFOS extra aandacht te geven. Het hele jaar door werden artikelen van en voor AFOS in de winkel verkocht. Op 19 december zal de totale opbrengst bekendgemaakt worden.
We ontvingen een gift uit Amerika waar een familielid geld bijeen had gebracht tijdens de kerstmarkt 2015 van de Wallingford Presbyterian Church.  Deze gemeente is al vele jaren actief voor AFOS.
Ook stichting Kreativo heeft een bijdrage geleverd door de verkoop van artikelen in de Flevomeer bibliotheek.
AFOS was aanwezig, met informatiemateriaal en artikelen uit Burkina Faso voor de verkoop, op de festivalmarkt tijdens de WAKweek te Dronten (week van de amateurkunst).
In de maand mei werden we opnieuw verrast door een schenking van € 5.000 van
Een prachtige bijdrage waar we heel blij mee zijn.                                                                   
Een 50-jarig huwelijksfeest bracht € 1.850 op voor het groentetuinproject met druppelirrigatiesysteem. AFOS ondersteunt projecten die de voedselzekerheid in Burkina Faso verbeteren. Door druppelirrigatie kan er 2 tot 3x per jaar geoogst worden. Door de opbrengst verbeteren de leefomstandigheden van de gezinnen aanzienlijk.
Door grote droogte in het noorden van Burkina was de nood daar hoog gestegen. De voedselprijzen waren voor de allerarmsten in de regio niet meer te betalen en daardoor dreigde de hongerdood. AFOS en Zeewolde Werelddorp hebben samen een gift van € 6.000 gegeven waardoor er binnen afzienbare tijd voedsel ingekocht kon worden voor deze mensen. De coördinatie en uitvoering van dit voedselproject verliepen uitstekend. Voor meer informatie over de stichting die hier verantwoordelijk voor was, kunt u kijken op hun website:
http://oudalanbf.wixsite.com/steunvooroudalan .
                                             
Er is weer jam gemaakt voor de verkoop. De vaste klanten weten de Van den Hamlaan te vinden.
In november werd er in de protestantse gemeente te Dronten en in de RK geloofsgemeenschap te Swifterbant gecollecteerd voor AFOS en op de basisschool De Wingerd in Biddinghuizen werd de traditionele Sint Maartenactie gehouden door de bovenbouw, die € 245,35 op heeft gebracht. Op 15 november brachten 2 leden van AFOS, op uitnodiging, een bezoek aan Wilde Ganzen te Hilversum. Er is gesproken over de plannen en de mogelijkheden van onze stichting. Het was een prettig gesprek waarin we ons ondersteund voelden door de manier waarop WG met ons meedacht.
Op 20 december houdt  “Zij actief” van de RK parochie te Dronten haar kerstmiddag. De kerstcollecte zal bestemd worden voor AFOS.
Het bestuur van AFOS kijkt met grote tevredenheid terug op het afgelopen jaar, waarin zovelen hun steun toezegden om de projecten in Burkina Faso te laten slagen.
Heeft u de donatie voor 2016 reeds betaald? Een extra gift is natuurlijk altijd welkom op bankrekening: NL 08  INGB 00021.77.720.  Alle informatie vindt u ook op onze website    www.afosflevoland.nl
Wij wensen u allen een bijzonder fijne decembermaand en een voorspoedig 2017. Wij hopen dat we ook in het nieuwe jaar weer op uw steun mogen rekenen.
 

 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.