Nieuws lezen

17/09/2016
Voedselhulp voor de allerarmsten in Gorom-Gorom

    De maanden juli tot en met september vormen het regenseizoen in Burkina Faso. Het is tevens het landbouwseizoen waarbij men afhankelijk is van voldoende regen die regelmatig valt voor het krijgen van een goede oogst. Deze oogst vormt het basisvoedsel voor het gehele jaar. Helaas zijn in sommige jaren de regens onvoldoende en is een slechte oogst het resultaat. De regenval kan ook per regio verschillen in Burkina Faso. De sahelregio in het noorden van Burkina Faso is hierin het kwetsbaarst omdat dit de droogste plek is en de klimaatverandering al sterk voelbaar is. Dit jaar is gebleken dat in de maanden juli en augustus ernstige voedselschaarste is opgetreden in deze regio. Ook is er een enorm watertekort. Het vee sterft, de graanschuren zijn leeg en men heeft geen geld meer om voedsel bij te kopen. Tegelijkertijd laat de oogst nog op zich wachten, pas in oktober kan daarmee gestart worden. Aangezien stichting AFOS en Zeewolde Werelddorp nauw betrokken zijn bij de situatie in Burkina Faso hebben zij besloten om in te gaan op een verzoek voor een voedselhulpactie in de noordelijke regio. Dit in samenwerking met Association Dagnal Roobe, die gevestigd is in de noordelijke provinciale hoofdstad Gorom-Gorom. Stichting AFOS en Zeewolde Werelddorp hebben gezamenlijk 6000 euro beschikbaar gesteld voor in totaal 140 zakken gierst van 100 kg per zak. De Action Sociale, een maatschappelijke sociale dienst, heeft voor deze donatie de meest kwetsbare gezinnen en alleenstaanden geselecteerd en de distributie van het voedsel verzorgt in samenwerking met de Association Dagnal Roobe en het gemeentebestuur van Gorom-Gorom. (De man op de foto in zwart pak is de burgemeester van de stad). De meest hulpbehoevende huishoudens zoals zieke mensen, oude mensen en alleenstaande moeders met kinderen die niet meer in staat zijn om een maaltijd per dag te verzorgen zijn hiervoor in aanmerking gekomen. De voedselhulpactie heeft plaats gevonden op 22 augustus jl. en is al helemaal verantwoord. Met dit project zijn rond de 1000 personen voorlopig gered tot de oogsttijd aanbreekt. Namens de mensen in Gorom-Gorom hartelijk dank voor dit grote gebaar.    http://oudalanbf.wixsite.com/steunvooroudalan                                                           

 

 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.