Nieuws lezen

02/12/2010
Nieuwsbrief Afos/De Naaste Veraf december 2010
Geachte donateur en belangstellende,

Het jaar 2010 is bijna ten einde. We mogen terugzien op een periode waarin veel is gebeurd.

In april stond de jaarvergadering gepland en werd het jaarverslag 2009 naar de donateurs verstuurd. Nieuwe projecten stonden op de rol. Wilde Ganzen en NCDO hadden hun goedkeuring gegeven voor subsidie aan het project voor 3 lerarenwoningen in Mogtédo. Op 12 juni waren we aanwezig met onze marktkraam op het Full Colorfestival in Kampen. Een jaarlijks terugkerend feest wat door veel volwassenen en kinderen wordt bezocht. Vele culturen laten zich op deze dag van hun beste kant zien. Er wordt gesmuld van allerlei lekkere exotische hapjes. Afos/De Naaste Veraf en Kreativo besteedden de opbrengst van de verkoop van hun koopwaar aan het lopende project voor de 3 lerarenwoningen. Ook de opbrengst van de verkoop tijdens de Meerpaaldagen in augustus werd voor dit doel bestemd.

De hele zomer is er gewerkt aan de jamproductie. Met vereende krachten werd geplukt, schoongemaakt en het fruit tot jam verwerkt. Voor € 2,50 werden veel  potjes  verkocht. Al heel wat vaste klanten wisten de v.d. Hamlaan te vinden.
Afos heeft dit jaar weer deelgenomen aan de besprekingen om als gemeente Dronten tot een Fairtrade gemeente te komen.

Vele acties werden voor en door Afos gevoerd. In diverse kerken werd een collecte voor Afos gehouden.  In Middelharnis werd tijdens een yogasessie € 120, = voor het goede doel opgehaald. Een familielid veraf hield een verkoop van zelfgekweekte plantenstekjes.  Een familiereünie leverde € 210, = op. Tijdens het oogstfeest in Swifterbant op 30 september deden bestuursleden mee aan de mannequinwedstrijd om met Afrikaanse kleding aandacht te vragen voor Afos/De Naaste Veraf. Op 9 oktober hebben 2 bestuursleden in Amersfoort deelgenomen aan de KPA ( kleine particuliere activiteiten) _Wilde Ganzendag en meegedaan aan diverse workshops. Andere bestuursleden namen deel aan de Wereldmaaltijd  op 14 oktober in Kraggenburg, georganiseerd door COS Flevoland.

Vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober werd de jaarlijkse BAZAR gehouden in kerkcentrum Open Hof  in Dronten. Afos was daar aanwezig met artikelen uit Burkina Faso.  Een deel van de opbrengst kwam ten goede aan het project voor de 3 lerarenwoningen te Mogtédo in Burkina Faso. Wij mochten begin november een cheque van € 1.000, = in ontvangst nemen. De pers  plaatste diverse berichten over onze activiteiten.

Op 16 oktober vertrokken 4 personen naar Burkina Faso, waaronder 1 bestuurslid van Afos. Het werd een bijzonder indrukwekkende reis, waar projecten werden bezocht die recent waren gerealiseerd  of waar op dit moment actie voor wordt gevoerd. Zo bezochten we het dorp Mogtédo waar we de school bekeken die in 2005 in gebruik was genomen. De school voorziet in een grote behoefte. De eerste leerlingen zullen komend jaar naar het vervolgonderwijs gaan. Voor deze school zijn de 3 lerarenwoningen bestemd. De weg van de stad naar het dorp ( 48 km) zit vol diepe kuilen. Brommerpech komt veel voor waardoor de lessen niet doorgaan. De leerkrachten willen liever  tijdens schooldagen in het dorp blijven. De school is verplicht onderdak te bieden, maar mist de financiële middelen. Wij hopen dat er begin 2011 met de bouw begonnen kan worden. Vele giften zijn voor dit project reeds binnengekomen. Een e-mailbericht naar familie en bekenden vanwege de reis naar Burkina,  heeft ruim € 1.000,= aan giften opgeleverd. Ook de opbrengst van de Sint Maartenactie   die in november op 12 scholen werd gehouden zal voor  dit onderwijsproject worden bestemd.

In het dorp Gaongho waar in 2009 de 6 lerarenwoningen in gebruik zijn genomen,  was het groot feest ter gelegenheid van ons bezoek. Door een haag van  zwaaiende en klappende schoolkinderen liepen wij naar het middenveld waar  genodigden ons opwachtten. We luisterden naar toespraken en genoten van dans, muziek  en zang door verschillende leeftijdsgroepen. Het was ontroerend te zien wat de vriendschapsband tussen Gaongho,  Afos en Zeewolde Werelddorp teweeg heeft gebracht. De gemeente Zeewolde is, in het kader van de millenniumdoelen,  dit jaar officieel een vriendschapsband aangegaan met Gaongho. www.zeewolde-werelddorp.nl Tijdens de reis werd de voorraad artikelen voor de markt van Afos aangevuld o.a. met houten puzzels, gemaakt door onze gehandicapte ondernemers die wij al sinds 1994 steunen. Volle koffers met verbandmiddelen, sportkleding en babykleertjes gingen mee naar Burkina. Volle koffers met nieuwe artikelen voor de verkoop namen we mee terug naar Nederland.

In augustus is het project  zonnepanelen voor 4 scholen in Burkina Faso van start gegaan. Bij diverse fondsen is er subsidie aangevraagd. In bijna alle gevallen werd deze toegekend. Ook Wilde Ganzen heeft het project goedgekeurd. Overdag  eindigen de scholen in Burkina  om 17.00 uur. Om 18.00 uur is het helemaal donker. De zonnepanelen zorgen voor licht in de namiddaguren en in de avond. Hierdoor kunnen er extra lessen worden gegeven en worden de scholen optimaal benut. Bovendien krijgen leerlingen die overdag niet naar school kunnen, ’s avonds een tweede kans. De leerkrachten verdienen daarmee wat extra’s. Vanwege de extra leerlingen die nu al vol enthousiasme wachten op deze mogelijkheid, is er ook meer lesmateriaal nodig.  Er is met Wilde Ganzen een afspraak gemaakt om dit als een aanvulling toe te voegen bij het zonnepanelenproject. Dit project zal door Wilde Ganzen worden gepresenteerd  via  de IKON en ZvK op radio en TV op zondag 2 januari 2011. De uitzending  duurt 1 minuut en komt  op Ned. 2, 11.58 uur en op Radio 5, 10.58 uur en 17.58 uur.  De inkomsten als gevolg van deze uitzending  zullen worden besteed aan subsidies voor alle projecten. Het is een eer voor Afos/De Naaste Veraf dat dit innovatieve project gebruikt wordt om inkomsten te verwerven.

Al met al was 2010 een jaar waarop we met veel tevredenheid terugkijken. De directe lijnen werken goed. We weten wat er met het geld gebeurt. Door subsidies komt er altijd extra geld bij. Wij gaan enthousiast door en hopen dat u ons blijft steunen. Samen komen we verder, het is de moeite waard!  Als u uw donatie van 2010 nog niet heeft overgemaakt, vragen wij u vriendelijk om dit voor het eind van dit jaar te doen. Uw gift is welkom op rek.nr.  2903991 t.n.v. Afos/De Naaste Veraf.

www.afosflevoland.nl
 


Mede namens de organisaties in Burkina Faso, heel hartelijk bedankt. Wij wensen u een fijne decembermaand en een voorspoedig 2011

Bestuur Afos-De Naaste Veraf
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.