Nieuws lezen

01/07/2015
giften ontvangen voor zonnepanelen
Eind juni mocht AFOS een cheque ontvangen van $ 284 van de Presbyterian Church te Wallingford in de VS.
Deze bijdrage is een welkome aanvulling voor het vijfde deel van het zonnepanelenproject wat hopelijk eind 2015 kan worden voltooid.
In de Prot.Gemeente te Dronten werd gecollecteerd voor dit project wat € 551,51 opleverde.
Het bedrag voor het vierde deel is onlangs overgemaakt naar Wilde Ganzen die het met subsidie zal overmaken naar Burkina Faso. Daardoor kunnen er weer 50 erven worden voorzien van zonnepanelen.
 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.