Nieuws lezen

16/06/2015
16 juni Gift Odd Fellows voor zonnepanelen
Opnieuw verraste Odde Fellows te Dronten ons met een bedrag van € 500 voor het zonnepanelenproject.
Door de verkoop van tweedehandsboeken is Odd Fellows in staat jaarlijks verschillende goede doelen te steunen in de gemeente Dronten, waaronder ook de projecten van AFOS.
Binnenkort kan het bedrag voor het vierde deelproject naar Wilde Ganzen worden overgemaakt. Er rest dan nog het laatste deel van het megaproject van € 120.000. Hopelijk kan het totale project aan het eind van 2015 worden afgesloten.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.