Nieuws lezen

16/05/2015
Giften
Evenals in het jaar 2014 mocht AFOS onlangs een bedrag ontvangen van het bedrijf Transfer Solution in Leerdam. € 3.650 kon er voor het zonnepanelenproject worden bijgeschreven, waarvoor veel dank!
Het jaarverslag 2014 dat in april naar de donateurs en belangstellenden was gestuurd werd positief ontvangen, met als gevolg: het overmaken van de jaarlijkse donatie. Door deze inkomsten is het bedrag voor het vierde deel van het zonnepanelenproject binnen. Uit Burkina Faso ontvingen we de verantwoording voor het derde deel. Na goedkeuring van het rapport, wordt het ingezamelde bedrag doorgestuurd naar Wilde Ganzen. Met 55% subsidie kunnen er weer 51 zonnepanelen worden geplaatst. Nu kan aan de laatste fase van dit project worden begonnen.
Via het crowdsourcing platform PIFWorld probeert AFOS mensen te interesseren om ook voor dit laatste deel te doneren.
Dianne Nicolaï loopt zondag 17 mei de Marikenloop te Nijmegen voor AFOS.
De eerste collecte van de diaconie van de prot.gemeente te Dronten is op 17 mei voor AFOS.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.