Nieuws lezen

16/08/2013
Er is weer jam te koop
Het is zomer en de bomen zitten vol fruit. Aan de Van de Hamlaan in Dronten wordt hard gewerkt door de bestuursleden van Afos om de jampotjes weer vol te krijgen. Voor 2,50 per potje steunt u het zonnepanelenproject in Burkina Faso en kunt u genieten van heerlijke jam van onbespoten fruit. 
Tijdens de Meerpaaldagen op 10 augustus is er veel jam verkocht. Ook voor de artikelen uit Burkina Faso was er belangstelling.
De opbrengst van deze activiteit komt  ten goede aan het zonnepanelenproject, waarvan het eerste deel binnenkort uitgevoerd kan worden. Vrouwen in Burkina krijgen dan licht op hun erf.
          
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.