Nieuws lezen

22/04/2013
Gift Transfer Solutions
In de maand maart '13 mocht Afos/De Naaste Veraf een bedrag van € 2.200, = ontvangen van Transfer Solutions te Leerdam, voor het zonnepanelenproject  voor de vrouwen van ZENA in Burkina Faso.
De aanvraag bij Wilde Ganzen voor subsidie voor dit project werd in maart goedgekeurd. Wilde Ganzen zal de opbrengsten van acties en giften met 55% verhogen. Zie voor verdere informatie op deze website bij Projecten. De foto's staan op Galerij.
Afos dankt Transfer Solutions voor de mooie gift, die door Wilde Ganzen nog eens met 55% zal worden verhoogd.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.