Nieuws lezen

04/12/2012
Nieuwsbrief Afos/De Naaste Veraf 2012
Nieuwsbrief  Afos/De Naaste Veraf   december 2012

Geachte donateur  en/of belangstellende,

”Eigen projectje voor Afrika is serieuze zaak”

Mensen die zelf een kleinschalig ontwikkelingsproject opzetten, zijn daar veelal lang en intensief mee bezig, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).Van vluchtigheid, zoals wel wordt gedacht, is zelden sprake. Bovendien smeden de initiatiefnemers met hun vele sociale contacten ook dichtbij huis banden die bijdragen aan de sociale samenhang van de maatschappij, concluderen de onderzoekers”. ( Trouw 26 november 2012).
Afos/De Naaste Veraf maakt deel uit van de 18 groepen die in het onderzoek worden vermeld. Op 3 oktober 2011 werden 3 mensen geïnterviewd over het werk van Afos: vanaf de oprichting in 1968 tot heden. Wij zijn trots dat onze stichting hieraan heeft mee mogen werken. Met vele andere kleine organisaties gaan wij door op de reeds lang ingeslagen weg.
Ook in het jaar  2012 kon Afos weer veel betekenen voor de minder goed bedeelden in West Afrika. Nu de overheid het voor het grootste gedeelte laat afweten is het des te belangrijker om de ontwikkelingshulp via het particulier initiatief te blijven steunen. Het afgelopen jaar deden wij niet voor niets een beroep op u. Het project: 2 lerarenwoningen en zonnepanelen voor het dorp Rakissé kon met succes afgerond worden. Mede dankzij de subsidie van Wilde Ganzen, de Turing Foundation en de actie van de Chr. Agrarische Hogeschool in Dronten. De Nieuwjaarsmarkt op 9 januari op de CAH bracht  € 675,= op.
In het dorp Toba heerste deze zomer hongersnood. Afos kon het voedseltekort verhelpen zodat de mensen het konden redden tot de nieuwe oogst van oktober. In ditzelfde dorp werd het project avondonderwijs door zonnepanelen tot een goed einde gebracht. Ook voor dit  project heeft Turing Foundation subsidie verleend. Jenaplanschool De Wilgenhoek in Leerdam voerde actie en bracht hiervoor          € 2.243, 75 op.                                                               
Afos was dit jaar weer met een marktkraam present op het Full Color festival in Kampen, op de Cultuurmarkt in Dronten en op de Meerpaaldagen. Deze zomer was er weinig fruit te verwerken tot jam. Oorzaak was de strenge vorst. Stichting Kreativo doneert regelmatig een bedrag voor onze projecten.  Collectes in diverse kerken, giften van particulieren, acties door een familielid in Amerika met een premie van de Rotary daar ter plaatse, huiswerkbegeleiding door het Insula College in Dordrecht en de donaties van onze trouwe donateurs maakten het voor Afos mogelijk om alle projecten tot een goed einde te brengen. Met de plaatselijke krant De Flevopost was het goed samenwerken. De website www.afosflevoland.nl voorzag in een behoefte. De website werd gerenoveerd en is nu in eigen beheer.
In juni kregen we bezoek uit Burkina Faso. Georges Nongkouni, onze contactpersoon, met zijn vrouw Maria en zoontje Just, verbleven 3 weken in Nederland. Deze reis was door een particuliere gift mogelijk gemaakt. Het was een bijzondere ervaring deze mensen in ons midden te hebben. Het leven in Nederland en Burkina Faso is totaal verschillend.  Met heel veel nieuwe indrukken en volgeladen koffers vertrokken zij weer naar Burkina Faso om daar, gemotiveerd door het verblijf hier, met frisse moed aan de slag te gaan voor de 12 dorpen van de organisatie ZENA.
De samenwerking met Zeewolde Werelddorp duurt voort. De grote scholenactie in maart van dit jaar heeft een groot onderwijsproject in het dorp Gaongho in Burkina Faso mogelijk gemaakt: 4 nieuwe klaslokalen voor het voortgezet onderwijs.                                    www.zeewolde-werelddorp.nl
In Dronten loopt de animo voor de Sint Maartenactie helaas terug. Veel scholen hebben een vast land waar zij acties voor houden of hebben het te druk met andere dingen. Gelukkig zijn de scholen in Biddinghuizen nog steeds enthousiast en ook op de Driemaster in Dronten worden we elk jaar weer verwelkomd. Informatie over onze projecten wordt in de week van Sint Maarten door bestuursleden gegeven via een powerpoint presentatie.  Dit jaar hield Afos voor de 40ste keer de Sint Maartenactie op de scholen. Odd Fellows te Dronten verdeelde in nov. € 7.500, = over verschillende goede doelen ver weg en dichtbij.  Afos mocht € 500, =  in ontvangst nemen. Een mooie start voor het nieuwe project: Zonnepanelen voor de vrouwen van ZENA in Burkina Faso.
Tevreden en gemotiveerd om verder te gaan, sluiten we dit jaar af. Wij danken u voor uw betrokkenheid en bijdragen. Donateurs die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om hun jaarlijkse donatie over te maken vragen wij vriendelijk om dit in deze  maand nog te doen.
Ook zouden wij voor ons nieuwe project: Zonnepanelen voor de vrouwen van ZENA in Burkina Faso heel graag van u een extra bijdrage ontvangen. Dit project heeft als doel om in het millenniumdoelenjaar 2015, alle vrouwen van onze 12 aangesloten dorpen, te voorzien van een zonnepaneel op hun nu nog donkere erven. Bij Wilde Ganzen loopt een aanvraag voor subsidie. Na goedkeuring van het project zal de opbrengst aangevuld worden met 55%. Uitgebreide informatie over dit project kunt u lezen op onze website op de pagina Projecten.
Met u samen komen we verder en kunnen we toch het verschil maken voor heel veel mensen, vooral vrouwen en kinderen, in Burkina Faso. Uw gift is welkom op rek.nr.  21.77.720  t.n.v. Afos/De Naaste Veraf. www.afosflevoland.nl

Mede namens de organisaties in Burkina Faso, heel hartelijk bedankt. Wij wensen u een fijne decembermaand en een voorspoedig 2013.

Bestuur Afos/De Naaste Veraf

                                 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.